Image Map

TÜRK-İŞ VE TİSK 12 EYLÜL YASALARINDA DİRENİYOR!..

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, Çalışma Bakanlığı’nın, işveren ve işçi konfederasyonlarıyla haftasonu yaptığı Bolu toplantısına ilişkin açıklaması:

 

DİSK 28 yıldır, 12 Eylül generallerince çıkarılan ve çıkartılma sürecinde Türk-İş ve TİSK tarafından desteklenen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na karşı kesintisiz mücadele veriyor.

 

Bu mücadelenin başarısızlığa uğraması için iktidarın engelleme çabaları değil, işçi sınıfının “temsilcisi” kimliği taşıyanların karşımızda yer almaları bizleri üzmektedir.

 

ILO normları ve Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili olarak Çalışma Bakanlığı, DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’ten üçer temsilcinin katılımıyla birkaç yıldır sürdürülen ve 2008’de ILO normlarına kısmen yakın hale gelen Bursa Mutabakatı, Bolu’da yapılan 15-16 Ocak 2011 tarihli toplantılarda daha da geliştirilen düzenlemeler Türk-İş ve TİSK’in karşı çıkmasıyla reddedildi.

 

TİSK ve Türk-İş, bugüne kadar sendikal hak ve özgürlükler, baraj ve noter şartı, örgütlenme özgürlüğü ve grev haklarına ilişkin yürüttüğümüz mücadelenin her aşamasında engel oldukları gibi, son olarak 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılması düşünülen değişiklere de karşı çıkarak, işçi sınıfını 12 Eylül yasalarına mahkum etmişlerdir.

 

İşverenlerle işbirliğine giderek işçi sınıfını nefessiz bırakmaya çalışanlara karşı  söylenecek çok söz var.

 

Dileriz ki işverenlerle uzlaşmayı gelenek haline getirerek, işçi sınıfının hak ve özgürlüklerine karşı “üstün” direnç gösteren Türk-İş, Torba Yasa konusunda işçi sınıfının karşısında değil, sınıfın haklarını gaspeden yasaya karşı aynı direnci gösterebilsin.

 

Aynı şekilde, IMF direktifleri ve sermayenin isteklerini iştahla yerine getirmek için Torba Yasa’nın çıkartılmasında sosyal tarafların görüşüne başvurmayan siyasi iktidarı, aynı tutarlılıkla ILO normları ve Avrupa Müktesebatı’nın gereklerini de yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

İktidar artık siyasi iradesini kullanarak, vardığımız mutabakata uygun düzenlemeyi bir an önce Meclis gündemine taşımalı; başta Anamuhalefet Partisi CHP olmak üzere Meclis’teki tüm siyasi partiler 12 Eylül ürünü 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nu mutabakatımız doğrultusunda değiştirerek geciktirmeden Meclis’te yasalaştırmalıdır.

 

Türkiye işçi sınıfının sendikal yasaklardan kurtulması konusunda başta Torba Yasa olmak üzere, sınıfı cendere altına sokan bütün yasa ve yasaklara karşı DİSK olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

ITUC ETUC