Image Map

ILO KONFERANSI "İNSANCA İŞ" TALEBİYLE CENEVRE'DE TOPLANDI…

100. Uluslararası Çalışma Konferansı “İnsanca Bir İş İçin Geleceği İnşa Etmek” başlığıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. ILO Konferansı, 163 ülkeden sosyal tarafları bir araya getiriyor. Hükümetleri temsilen 325, işveren örgütlerini temsilen 159 ve işçi sendikalarını temsilen 160 delegenin katıldığı konferans 17 Haziran 2011 tarihine kadar devam edecek.

 

Türkiye hükümet delegasyonu içinde hükümetten 14, TİSK’ten 9 ve sendikalardan (Türk-İş, Hak-İş ve Kamu-Sen) 7 kayıtlı temsilci bulunuyor. DİSK ve KESK ise üyesi oldukları Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyeti içinde konferansa katılıyor.

 

İŞSİZLİĞE KARŞI İSTİHDAM, GÜVENCESİZLİĞE KARŞI SOSYAL KORUMA

2010 yılında temel başlık olarak “İstihdam”ı seçen ILO’nun bu yılki temel gündemi “Sosyal Güvenlik”. Konferans kapsamında; Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin İnsanca İş, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışma Hayatında Temel Haklar ve İlkeler, Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Stratejileri, Çalışma Yönetimi Ve Çalışma Teftişi gibi başlıklarda oturumlar ve komite toplantıları gerçekleşecek. Türkiye bu yıl yine sendikal hak ihlalleri alanında en kötü 44 ülke arasında yer alıyor.

 

ILO Genel Direktörü Juan Somavia yaptığı açılış konuşmasında “ILO’nun 100. kez reel ekonomin temel aktörlerini yani hükümetleri, işçi ve işveren temcililerini bir araya getirdiğini” ifade ederek “ILO’nun işsizlik karşısında istihdamı, anlaşmazlık karşısında diyalogu, sosyal güvencesizlik karşısında sosyal korumayı, eşitsizlik karşısında adalet ve eşitliği savunacağını” vurguladı. Örgütün ekonomik ve sosyal kalkınmanın devamı için en önemli küresel platform olmaya devam edeceğini ifade etti.

 

Ardından Kuzey Afrika‘da yaşanan gelişmelere değinen Somavia “İşsiz ve sosyal güvenceden yoksun gençlerin başlattığı ayaklanmaların ülkelerin geleceğini değiştiren bir etki yarattığını” ifade etti. Ayrıca “yoksul kesimlerin politik süreçlere katılması gerektiğini” vurguladı.

 

Juan Somavia’nın açılış konuşması sırasında İran hükümeti aleyhine slogan atan ve BM’yi İran’a yaptırım uygulamaya çağıran bir kişi güvenlik görevlilerince salondan dışarı çıkartıldı.

 

Konferans kapsamında gerçekleşmesi planlanan ve Uluslararası Para Fonu (IMF) eski Genel Direktörü Dominique Strauss-Kahn‘ın konuşmacı olarak katılacağı özel oturum iptal edildi.

 

TÜRKİYE’DEKİ SENDİKAL YASALAR VE HAK İHLALLERİ GÖRÜŞÜLECEK

 “Uluslararası Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Komitesi” toplantıları başladı. Türkiye, sendikal hak ihlalleri ve ILO sözleşmelerine uyumsuzluk nedeniyle ILO Uzmanlar Komitesi tarafından 44 ülkelik listeye alınmıştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin durumu tartışılacak ve 25 ülkelik listeye alınıp alınmayacağı belli olacak. Türkiye 2009’da olduğu gibi 25 ülkelik listeye girerse ciddi uyarı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

 

DİSK sendikal yasaların ILO sözleşmeleri ile uyumsuzluğunu, tutuklu sendikacıları ve sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin durumunu gündeme getirecek. DİSK, Sosyal-İş üyesi Ahmet Şık ve  tutuklu sendikacıların durumunu uluslararası kamuoyu ile paylaşacak. Sendika üyesi oldukları için işten atılan Casper, Mas-Daf, Kızılay, Bilgi Üniversitesi, Campana Deri, Bericap vb. işyerlerindeki işçilerin sorunları ILO’ya iletilecek.

 

Genç-Sen, Emekli-Sen ve Çiftçi-Sen’e açılan kapatma davaları, sendika gösterilerindeki orantısız güç kullanımı, Çalışma Bakanlığı’nın istatistikleri dondurması sonucu Dev Sağlık-İş ve Limter- İş gibi TİS hakkı gasp edilen sendikaların sorunlarına değinilecek.

 

Komitesiye ILO adına Cleopatra Doumbia-Henry başkanlık yapıyor. İşçi Grubu’nun sözcülüğünü ITUC Genel Başkan Yardımcısı Luc Cortebeeck yaparken ve Uluslararası İşveren Örgütü’nü (IOE) Başkan Vekili Edward Potter temsil ediyor. Doumbia-Henry, Cortebeeck ve Potter 2010 yılında Türkiye’de incelemelerde bulunan ILO Üst Düzey Heyeti içinde yer almıştı.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN İNSANCA İŞ

ILO Yönetim Kurulu 2008 yılında “Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin İnsanca İş” standartları belirlenmesine karar vermişti. Konu 2010 yılında gerçekleşen 99. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda gündeme geldi. Ev hizmetlerinde çalışanların durumunu bu yıl bir kez daha görüşülecek. Uluslararası düzeyde ev hizmetlerinin ekonomik ve toplumsal değerinin kabulü giderek artarken; bu işlerde çalışan işçilere insanca bir çalışma ve yaşam sunmanın gereği de daha görünür olmaktadır.

 

DİSK heyeti, Konferans’ta ev içi hizmet veren kadın işçilerin sesi olmaya çalışarak; “konuya ilişkin bir ILO Sözleşmesi kabul edilmesini ve Türkiye’nin bu sözleşmeye taraf olmasını” savunup, ev içi hizmetlerde çalışan işçilerin sendikal örgütlenmelerinin bir öncelik olduğunu vurgulayacak.

ITUC ETUC