Image Map

PERVASIZLIĞIN VE "İŞÇİ DÜŞMANLIĞI"NIN BU KADARINA DA "PES" DOĞRUSU!..

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’ün, İŞKUR’un 2011-2015 Stratejik Planı’na ilişkin açıklaması:

PERVASIZLIĞIN VE “İŞÇİ DÜŞMANLIĞI”NIN BU KADARINA DA “PES” DOĞRUSU!..

·       İşsizlik Fonu zaten işsizler için kullanılmıyor ama yine de İŞKUR, işsizlik ödeneğinin 5 aya düşürülmesini hedefliyor!

 

İŞKUR’un açıklanan 2011-2015 Stratejik Planı’na göre, işsiz kalanlara verilen işsizlik ödeneğinin ortalama 5 aya düşürülmesinin hedeflediği görülmüştür.

 

Özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma, kısaca örgütsüzleştirme politikaları, giderek güvencesizliği artırmış, kayıtdışı ilişkileri temel kural haline getirmeye başlamıştır. Kayıtlı sektörlerde çalışanları da kriz vurmuş; umutsuz işsizlerle 5 milyon 203 bin, gizli işsizlerle 6 milyon 370 bin düzeyinde işsiz gerçeği ile ülkemiz başabaşa kalarak yoksulluk süreci derinleşmiştir.

 

İşsizlik Sigortası Fonu, çalışırken işsiz kalmış insanların yoksullaşmalarının önüne bir nebze de olsa geçmeyi sağlamaya çalışmak üzere oluşturulmuştur. Fakat İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşulları oldukça ağırdır. Bu koşulları yerine getirebilmek için çalışanların uygun, düzenli ve kayıtlı işlerde çalışmaları gerekmektedir.

 

Ama gelinen aşamada fonun kendi amacı doğrultusunda kullanılması bir yana, daha fazla sermaye çevrelerine kaynak aktarmaya dönük bir plan yapıldığı görülmektedir.

 

2010 yılı sonu itibari ile İşsizlik Sigorta Fonu’nda biriken toplamın 60,6 Milyar TL olduğu açıklanmıştır. Bu miktarın sadece 3 Milyar 750 Milyon TL’lik kısmı işsizlik sigortası ödemesinde kullanılmışken 2008R11;2009R11;2010 yıllarında toplam 9 Milyar 105 Milyon 395 bin TL Hazine’ye aktarılmıştır.

 

Bu verilerden de anlaşıldığı üzere geçmişte işsiz kalanlara yapılan “cüzi” ödemeyle, sermayeye yapılan kaynak aktarımı fonun nasıl yağmalandığını bize göstermektedir.

 

Ama İŞKUR bunu da işçiler için çok fazla görmüş olmalı ki, işsizlik ödeneğinin ortalama 5 aya düşürülmesini “pervasızca” hedefleyebiliyor!

 

Oysa fonun amaçları doğrultusunda kullanılması ve kapsamının ve yararlanma koşullarının çok daha fazla genişletilmesi gerekmektedir.

 

“Altta kalanın canı çıksın!” politikalarına DİSK olarak asla müsaade etmeyeceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.

ITUC ETUC