Image Map

DİSK'İN TARİHİ, DEMOKRASİ MÜCADELESİ TARİHİDİR… 45. YIL KUTLU OLSUN!

 

DİSK’İN TARİHİ, DEMOKRASİ MÜCADELESİ TARİHİDİR…

45. YIL KUTLU OLSUN!

 

13 Şubat DİSK’in 45. kuruluş yıldönümüdür. DİSK 45 yıl önce, 13 Şubat 1967 yılında İstanbul’da kuruldu.

 

Kurulduğundan bu yana, sadece sendikal hak ve özgürlükler için değil demokrasi mücadelesini de etkin bir şekilde yürüten DİSK, bu mücadelesinden dolayı, yaptığı demokrasi mitingleri için, DGM Direnişleri için, 1 Mayıslar için, faşizme ihtar eylemleri için 12 Eylül’de suçlanmış ve yargılanmıştır. Bu ülkede demokrasi adına elde edilen kazanımlarda DİSK’in mutlaka katkısı olmuştur.

 

DİSK demokrasinin kalesidir. DİSK kurulduğu günden bu yana farklılıkları içinde barındırmasını bilmiş, kendi iç demokrasisini kurumsallaştırmış, işçilerin söz ve karar sahibi olması ilkesini temel ilkelerinden biri olarak korumuştur.

 

DİSK, her zaman kendini yalnızca üyelerinin çıkarlarını korumakla sınırlamamış, tüm topluma karşı sorumlu olduğunu bilerek hareket etmiştir. Ülkenin tüm sorunlarını, kendi sorunu olarak görmüş, bunu vatandaşlık bilincinin, toplumun örgütlü ve öncü gücü olmanın bir gereği olarak hakkıyla yerine getirmeye çalışmıştır.

 

İşte bu nedenledir ki DİSK ülkenin ve toplumun hızla demokrasi dışına sürüklendiği, korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılan bu süreçte de yine alanlardadır.

 

Uluslararası düzlemde olduğu gibi Türkiye’de de, emekten ve demokrasiden yana bir düzen kurmak, bunun gerektirdiği mücadelenin sorumluluklarını üstlenmek DİSK’in karşısında bir insanlık görevi olarak durmaktadır.

 

Tarih kesintisiz olarak akıyor ve DİSK 45 yıl sonra bugün, yeni dönemin sorunlarının üstesinden gelmek üzere, ülkemizdeki yeri ve önemini koruyacak biçimde dimdik ayakta duruyor.

 

Hiç mazeretimiz yok. Bütün bu zorlukları aşabilmek için, 12 Eylül karanlığını silmek için, insan haklarının gelişmesi için, özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye’yi yaratmak için daha çok örgütlenmekten başka hiçbir çaremiz yok, mazeretimiz yok.

 

Bunu da muhakkak gerçekleştireceğiz.

 

Bu isteğimizi hiçbir umutsuzluğa kapılmadan, inançla sürdürüyoruz. Bunun için mücadele veriyor. İğneyle kuyu kazar gibi çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için uğraşıyoruz.

 

Bütün engellere rağmen, saldırılara rağmen, DİSK bugün 45 yıl sonra da dimdik ayakta.

 

DİSK kurulduğunda ihtiyaçtı.

DİSK bugün daha büyük bir ihtiyaç.

DİSK’e sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır.

 

DİSK tarihi Türkiye İşçi Sınıfının tarihidir. DİSK’in köklerinde 18. yüzyılda  Selanik’te ve  Şam’da yapılan ilk grevler vardır. DİSK’in kökleri, Osmanlı Amele Cemiyeti’ndedir. DİSK Tarihi Kavel Direnişi’dir, MESS’e başkaldırıdır. DİSK, 15-16 Haziran’dır. DİSK demokrasi mücadelesidir. DİSK Faşizme dur diyebilme iradesidir. DİSK 1 Mayıs’tır. DİSK 1 Mayıs 1977’dir. DİSK 12 Eylül’e ve bugünkü sürdürücülerine karşı direniştir.

 

DİSK, örgütlenmenin iki kere yasak olduğu bir işkolunda yaşayan BASIN-İŞ’tir.

DİSK, grev yasağına karşı mücadele eden BANK-SEN’dir.

DİSK, grevlerde, direnişlerde ve isyanlarda büyüyen BİRLEŞİK METAL’dir.

DİSK, hünerli elleriyle toprağa şekil veren CAM KERAMİK-İŞ’tir.

DİSK, yeraltındaki hayatı yerüstünde yaşanır kılmaya çalışan DEV MADEN SEN’dir.

DİSK, taşeronlaştırmalara karşı etkin mücadele yürüten DEV SAĞLIK İŞ’tir.

DİSK, nasırlı ellerle hayatı ören DEVRİMCİ YAPI-İŞ’tir

DİSK “demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz” diyen EMEKLİ-SEN’dir.

DİSK, sokakta ve masada zaferler kazanan, “işçiyiz, haklıyız, kazanacağız” diyen GENEL İŞ’tir.

DİSK, kapatma çabalarını boşa çıkartan GIDA İŞ’tir.

DİSK, işçi sınıfının üzerini aratmama geleneğini yaratan LASTİK-İŞ’tir.

DİSK, tersanelerde direnen LİMTER-İŞ’tir.

DİSK, uluslararası şirketlere dersini veren NAKLİYAT-İŞ’tir.

DİSK, Yeşilçam’ın en güzel filmi olan SİNE-SEN’dir

DİSK, barajlara mahkemelerde direnen SOSYAL-İŞ’tir.

DİSK, işverenlerin uykusunu kaçıran TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI’dır.

DİSK, sendikasızlığın kader olmadığını gösteren TÜMKA-İŞ’tir.

 

DİSK, özgür, demokratik, sosyal, bağımsız bir Türkiye umududur!

VE BU UMUDU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEKTİR!..

ITUC ETUC