Image Map

101. ILO KONFERANSI BAŞLADI

101. Uluslararası Çalışma Konferansı, 185 ülkeden 4000’den fazla delegenin
katılımıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Konferansın bu yılki
gündemleri arasında “Gençlik İstihdamı”, ” Asgari Sosyal Koruma”, “Adil bir
Küreselleşme için Sosyal Adalet” ve “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve
İlkeler Bildirgesi” gibi konular bulunmakta. Ayrıca Türkiye ILO
Sözleşmeleri’ni ihlal ettiği için Aplikasyon Komitesi gündemine alınacak.

14 Haziran 2012’ye kadar devam edecek konferansta her ülke hükümet, işçi
ve işveren delegasyonlarıyla temsil ediliyor. DİSK Konferans’a Uluslararası
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyeti içinde katılıyor.

Türkiye, Bangladeş, Kamboçya, Kolombiya, Etiyopya, Guatemala, Honduras, Endonezya,
Myanmar, Swaziland, Zimbabwe gibi ülkelerle birlikte 87 Sayılı ILO
Sözleşmesi’nin ihlali nedeniyle bu yıl da Türkiye, Uluslararası
Standartların Uygulanması Komitesi (Aplikasyon Komitesi) gündemine
alınacak.

ILO GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ’NE İLK KEZ BİR SENDİKACI SEÇİLDİ

ITUC eski Genel Sekreteri Guy Ryder, 18. ILO Genel Direktör olarak
seçildi. Daha önce ITUC ve ICFTU gibi uluslararası sendikal örgütlerin
liderliğini yapan Ryder, Türkiye’yi yakından takip eden bir sendikacıydı.
1919 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez işçi kökenli bir genel direktör
seçilmiş oldu.

MYNMAR MUHALEFET LİDERİ ILO KONFERANSI’NDA

ILO Konferansı Myanmar’daki işçi hakları ihlallerini özel olarak gündemine
alırken Myanmar Ulusal Demokrasi Birliği Başkanı Aung San Suu Kyi Genel
Kurul’a hitap edecek. Askeri diktatörlüğe karşı direnişin simgesi olan ve
15 yılını tutuklu olarak geçiren Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi 14
Haziran’da bir konuşma yapacak.

GENÇLİK İŞSİZLİĞİ ENDİŞE VERİYOR

Dünya genelinde işsizlik sürekli artarken özellikle gençler arasında,
%12.6 oranındaki, işsizlik endişe verici boyutlarda. ILO’nun yayımladığı
Gençlik İşsizliği Raporu’na göre 15-24 yaş arasındaki 75 milyon genç işsiz.
Gençlik istihdamında bir kriz yaşandığını düşünen ILO gençlerin sosyal
dışlanma ve gelecek kaygısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. ILO
Konferansı gençlerin çalışma koşullarını ve sosyal haklara erişimini
gündemine alırken, Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen hakkında verilen
kapatma kararı ve Türkiye’deki genç işçilerin sorunları da gündeme
taşınacak.

TÜRKİYE YİNE UTANÇ LİSTESİNDE

Türkiye, grev yasakları, toplu sözleşme hakkının önündeki engeller,
sendika üyesi olduğu için işten atılan işçiler, tutuklu sendikacılar ve
kapatılan sendikalar nedeniyle Uluslararası Standartların Uygulanması
Komitesi’nde (Aplikasyon Komitesi) gündeme alınacak. Ayrıca ILO’nun Mart
ayında Toplu İş İlişkileri Kanunu taslağı hakkında yayınladığı ve taslağın
ILO Sözleşmeleri’ne aykırı oluğu belirttiği R16;memorandum’ da gündeme
gelecek. Kamu çalışanlarına yönelik baskılar ve havacılık sektöründeki grev
yasağı da hükümete yöneltilecek eleştiriler arasında olacak.

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:

“Türkiye 101. ILO Konferansı arifesinde yine 12 Eylül Askeri Darbesi’nin
baskıcı ve anti-demokratik sendika yasalarından kurtulmuş değil. Üstelik
iyileştirme vaadiyle gündeme gelen yasa tasarısı milyonlarca işçinin toplu
sözleşme hakkını, insanca yaşama hakkını gasp eden, grevi yasaklayan,
sendikalar üzerindeki baskıyı arttıran bir nitelik taşıyor. Türkiye’de
işçilerin uluslararası standartlara uygun çalışma koşullarına kavuşması
için mücadelemiz sürecek.”

ITUC ETUC