Image Map

SENDİKAL HAREKETE DARBE NİTELİĞİ TAŞIYAN HAVACILIK HİZMETLERİNDE GREV YASAĞI KABUL EDİLEMEZ!

DİSK YÖNETİM KURULU:

SENDİKAL HAREKETE DARBE NİTELİĞİ TAŞIYAN HAVACILIK HİZMETLERİNDE GREV YASAĞI KABUL EDİLEMEZ!

 

 

Hava-İş Sendikası’nın sürdürdüğü ve 14 bin çalışanı ilgilendiren 23. dönem toplu iş sözleşmesinin fiilen bloke edildiği bir evrede AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün devreye girerek, havacılık işkolunda grev yasağı getirilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

 

Kabul edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”yle birlikte sözkonusu teklif yasalaşarak, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere rağmen havacılık hizmetlerinin tümüne grev yasağı getirilmiş oldu.

 

İşçilerin insanca çalışma ve insanca yaşama hakkına karşı işverenlerin “kölelik düzeni”ne uzanan yolda dikensiz gül bahçesi yaratmak için Anayasa’yı ve uluslararası sözleşmeleri çiğnemekten çekinmeyen AKP, sendikal harekete karşı bir darbe niteliği taşıyan bu adımla sadece havacılık işkolunda çalışanların değil, bütün bir işçi sınıfının teslim alınmasını hedeflediğini de göstermiştir.

 

AKP bir yandan THY’de kadrolaşmakta, diğer taraftan da geçici işçilik ve taşeronlaştırma yoluyla esnek çalışma standartlarını uygulamaya çalışarak, ilkel kölelik sistemini dayatmaktadır.

 

BU HUKUKSUZLUĞU ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ!.. HAVACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARIYLA OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ!..

 

İşçi sınıfımızın her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bu zorlu dönemeçte DİSK mücadelenin yükseltilmesi inancıyla, havacılık sektöründe çalışan emekçilerin ve onların örgütü Hava-İş Sendikası’nın mücadelesinin yanında ve omuz omuza olacaktır.

ITUC ETUC