Image Map

4+4+4 DÜZENİNİ DURDURMAK İÇİN YOLLARDAYIZ!

 

4+4+4 DÜZENİNİ DURDURMAK İÇİN YOLLARDAYIZ!

 

Gerici ve piyasacı 4+4+4 sistemine karşı; Kamusal, bilimsel, laik, demokratik, anadilinde bir eğitim talebiyle, ülkesine, çocuklarına, geleceğine sahip çıkmak için yurdun dört bir yanından on binler 15 Eylül tarihinde Ankara’da buluşmak için yola çıktı.

 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB adına KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul’un okuduğu, 15 Eylül mitingine katılım çağrısı metninin tam hali şöyle:

 

 

4+4+4 DÜZENİNİ DURDURMAK İÇİN YOLLARDAYIZ!

 

AKP hükümeti kurduğu yeni düzende her alanda olduğu gibi eğitim alanın da stratejik hedeflerinden birini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, gericileşmenin ve piyasalaşmanın kaynaklarından biri olarak hayata geçirilirken, eğitimin tüm kademeleri sermayenin yeni kar alanlarına dönüştürülmekte, AKP’nin “dindar nesil” yetiştirme gayesi hızla gerçeğe dönüşmektedir.

 

Eğitimi neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı’nın alanından çıkartıp, sermayenin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konusu haline getirmeye adeta ant içmiş AKP hükümeti, 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesini toplumun geniş kesimlerinin bütün itirazlarına rağmen yasalaştırmış, hızla hayata geçirmiştir. Bu dönem içinde ortaya çıkan tüm bilimsel itirazlara ve toplumsal tepkilere ise kulaklarını tıkamış, ortaya çıkan sorunları görmezden gelmiştir.

 

Buradan bir kez daha kendisine hatırlatıyor ve uyarıyoruz,

 

  • Eğitim herkesin eşit ve parasız ulaşabildiği sosyal bir hak olması gerekirken, bugün sadece parası olanın ulaşabileceği bir ayrıcalık haline getirilmekte, eğitimin kamusal niteliği tamamen ortadan kalkmaktadır.

 

  • 4+4+4, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına neden olacaktır. İlk 4 yılın ardından, 9 yaşında henüz kendi yetenek ve yönelimlerini keşfedemeyecek bir çağda “mesleki eğitime” yönlendirilecek, erken yaşta işçileşmeye maruz kalacaklardır.

 

  • Demokratik eğitim hakkı yerine ırkçı ve tekçi eğitim anlayışı devam ettirilmekte, anadilde eğitim hakkı yine yok sayılmaktadır. 

 

  • 5 yaşındaki çocuklar zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula hazır değillerdir.

 

  • Aralarında 1,5-2 yaş farkı olan çocuklarımız aynı sınıflarda eğitim görecek, bu da gelişimlerini olumsuz etkileyecektir. 

 

  • 30’ar kişilik sınıflarda okuması gereken çocuklarımız 70-80 kişilik sınıflarda okumak zorunda kalacaklardır

 

  • “Seçmeli” olarak sunulan din dersleri fiilen zorunlu olacak ve bu dersleri seçmeyen öğrenciler dışlanmaya maruz kalacaklardır. Laik ve bilimsel olması gereken eğitim, bu dayatma sonucu zorunlu hale getirilen din dersleri ile derin bir gericileşmeye maruz kalacaktır.

 

  • 4+4+4 öğretmenlere sürgün, norm fazlası, hak gaspları demektir. Tayin ve atamalarda öğretmenlerin kazanılmış hakları elinden alınmaktadır

 

  • Veliler yine yüklü bir maliyetin altında kalacak, okulların temizlik, personel, güvenlik ve araç-gereç gibi masraflarına katlanmak zorunda kalacaklardır. 

 

  • Çocuklar mahallelerindeki okullara gitmek yerine daha uzaktaki okullara servisle gitmek zorunda kalacaklar, küçük yaştaki çocukların güvenliğini tehdit eden bu zorunluluk aynı zamanda ailelere de ilave masraf olarak yansıyacaktır. 

 

AKP hükümetinin 4+4+4 düzenlemesinden doğan ve daha en başından itibaren söylediğimiz tüm sorunlar bugün yaşanmaya başlamış, bu sorunların derinleşeceği ise şimdiden kendini göstermiştir.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının zilleri, bu sorunların derinleştiği bir karmaşada, en başta milyonlarca öğrenci olmak üzere öğretmenler ve aileler için en sorunlu zil olarak çalmıştır. Daha ilk günden yaşanan sıkıntılar bu sorunun boyutlarını gözler önüne sermeye yetmektedir. Parmak uçlarında bile musluklara yetişemeyen çocukların çaresizliği, sınıf yetersizliğinden dolayı konteynır sınıflara veya öğretmenler odalarına mahkum edilen öğrencilerin vaziyetleri ortadadır. Çocuklarımızın, geleceklerinin bu ortama mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz.  

 

Şimdi eğitimin dışına itilen, AKP’nin gerici projelerine alet olan çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak, bu dayatılan yeni düzene bir son vermek için 15 Eylül’de kitlesel olarak sesimizi ve gücümüzü birleştirmek için bir araya geliyoruz.

 

Şu iyi bilinsin ki, gericiliğe ve piyasacılığa çalan ziller aynı zamanda büyük bir mücadelenin de başlangıcıdır.

 

Bu mücadelede gerçekleştireceğimiz kitlesel miting için yurdun 4 bir yanından bugün yürüyüşe başlayan arkadaşlarımız, tüm zorbalık ve dayatmalara karşı alanlarda omuz omuza olmak, seslerini mücadelemizde yükseltmek için buraya doğru yola çıktılar.

 

Rize’den, Çanakkale’den, Muğla’dan ve Batman’dan, dört bir koldan yola çıkan arkadaşlarımız, yürüyüşün devam edeceği 4 gün yol boyunca tam 38 ilde gerçekleştirecekleri basın açıklamaları ile seslerini duyurmaya çalışacaklar. Bizler de onları bu illerde kitlesel olarak karşılayacak ve bir sonraki duraklarına yine kitlesel olarak uğurlayacağız. Daha sonra 15 Eylül Cumartesi günü hep beraber Ankara’da saat 09.00’da hipodromda bulaşacak, saat 10.00’da Sıhhiye’ye doğru yürüyüşe başlayacak ve saat 12.00’de Sıhhiye’de mitingimizi gerçekleştireceğiz.

 

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak AKP’nin, eğitim biliminin en temel ilkelerini göz ardı ederek hayata geçirmeye çalıştığı 4+4+4 dayatmasına karşı tepkilerimizi, bugün ve bugünden sonra, tüm Türkiye çapında kitlesel ve yaygın eylem ve etkinliklerle göstermeye kararlıyız.

 

Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelede, gerici ve piyasacı,12 Eylül faşizminin AKP ile devam ettiğinin göstergelerinden biri olan bu düzeni durdurmak için sesimizi alanlarda birleştiriyor, bu mücadelede herkesi 15 Eylül’de alanlarda sesimizi birlikte yükseltmeye davet ediyoruz.

 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB

 < /p>

ITUC ETUC