Image Map

KESK'İN YANINDAYIZ!.. HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİ YARGILANAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, 4 Ekim’de yargılanmaya başlayacak KESK’li kadınlarla dayanışmak için yayınladığı açıklama:

KESK’İN YANINDAYIZ!..

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİ YARGILANAMAZ!

 

“Devletleşmesini” hızlandıran AKP iktidarı, sürdürücülüğünü yaptığı 12 Eylül’ün bütün icraatlarını da yeniden hayata geçirerek, kurmak istediği yeni düzenin önünde engel olarak gördüğü emek ve demokrasi güçlerine, siyasi muhaliflerine karşı bir nevi toplama kamplarına dönüşen saldırılarının çerçevesini alabildiğine genişletmiş durumda.

 

AKP’nin “demokrasi” anlayışı 4. Olağan Kongresinden de anlaşılacağı üzere, yasaklamalarla, farklı düşüncelerin ifade edilmesine olanak tanımayan tek adam diktatörlüğüyle çevrilidir. Bu nedenle AKP iktidarı açısından hak ve özgürlükler, hukuk ve adalet rahatlıkla yok sayılarak, muhalif siyasi çevrelerden gazetecilere, aydınlardan öğretim üyelerine, çevre örgütlerinden öğrencilere ve sendikacılara kadar uzanan geniş bir yelpazede baskı ve yıldırma politikası uygulamanın hiçbir sakıncası yoktur.

 

AKP’nin hedefine koyduğu muhalif sendikal örgütlerden biri de KESK’tir. Birbiri ardına yapılan operasyonlarla KESK toplum karşısında itibarsızlaştırılmak istenmiş, kadroları tutuklanmıştır. Bugün itibariyle, KESK ve bağlı sendika yöneticisi ile üyesi toplam 70 sendikacı arkadaşımız tutukludur. Bu operasyonlardan biri olan 13 Şubat’ta sendikalar ve evler basılarak toplam 15 KESK üyesi kadın 2009’dan beri süren bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar. Bu gözaltı ve tutuklamalarla, sendikal mücadeleyi olduğu kadar, kadın hareketinin de sekteye uğratılmasının amaçlandığı ortadadır.

 

Halen tutuklu olan dokuz KESK yöneticisi kadın, KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, Tüm Bel Sen Genel Kadın Sekreteri Güler Elveren, SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, şube yönetimlerinde görev yapmış olan Güldane Erdoğan, Nurşat Yeşil, Belkız Yurtseven, Evrim Özdemir Oğraş, Hatice Beydilli Kahraman ve Hülya Mendilligil, 4 Ekim’de, Özel Yetkili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 aydan sonra ilk defa hakim karşısına çıkarılacak.

 

KESK’li kadın sendikacıların yargılanması basit bir hukuki süreç değildir. Bu davada KESK’li kadınların şahsında hak ve özgürlükler mücadelesi ve halkların kardeşliği uğruna verilen mücadele yargılanmaktadır. Ve çok açıktır ki bu, AKP iktidarının siyasi bir saldırısından başka bir şey değildir!

 

Bu nedenle DİSK olarak, gerek hak ve özgürlükler mücadelesine sahip çıkmak ve gerekse sınıf kardeşlerimizle dayanışmak, onlarla omuz omuza olmak üzere 4 Ekim’de Ankara Adliyesi önünde olacağız!

 

Üyelerimizle birlikte tüm demokrasi güçlerini de 4 Ekim’de saat 09:30’da Ankara Adliyesi önünde buluşmaya çağırıyoruz.

 

ITUC ETUC