Image Map

YENİ BİR DÜNYANIN KAPISI "EMEK"LE AÇILACAK!..

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin yayınladığı yeniyıl mesajı:

 

Yeni bir dünyanın kapısı R16;emek’le açılacak!

Geride bıraktığımız yıl başta emekçiler olmak üzere toplumun geniş bir kesimi için ne yazık ki yine olumsuzluklarla doluydu.

2012 yılı; beklentilerin karşılanamadığı, AKP’nin neoliberal politikalarını  nedeniyle yoksullaşmanın yaygınlaştığı, önemli sayıda emekçi için işsizliğin uzun dönemli hatta umutsuz bir sorun haline geldiği, işten atılma korkusunun toplumda bir travma yarattığı, haklar ve özgürlükler yönünden önemli bir iyileşmenin görülmediği, aksine hak ve özgürlüklerin alabildiğine gaspedilmeye çalışıldığı, örgütsüzleştirmenin, kuralsızlaştırmanın, hukuksuzlaştırmanın yaygınlık kazandığı, yeni sendikal yasalarla güvencesizliğin bir kural haline getirilmeye çalışıldığı, muhalefetin baskı ve zor kullanılarak sindirilmeye çalışıldığı, asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildikleri, Kürt halkına yönelik siyasi baskıların devam ettiği, Suriye’de emperyalist saldırganlığın AKP eliyle tarafı durumuna getirildiğimiz bir dönem oldu.

Bütün bunlara rağmen bizler, emekçiler ve üretenler olarak;

  • Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğini ortadan kaldırıldığı, çalışanların refahını yükseltildiği,
  • Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz, kısıtlamasız uygulandığı; sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmelernin önündeki engellerin kaldırıldığı,
  • Yaşam mücadelesi veren çalışanların sorunlarının çözüldüğü, insanca yaşatıldığı,
  • Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul edildiği,
  • Düşüncelerinden ve siyasi çabalarından dolayı kimsenin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğramadığı,
  • Herkesin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabildiği, ulaşılabilir bir sağlık ve parasız/eşit eğitim olanağına kavuştuğu,
  • Kimliklerin, farklılıkların sorgulanmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği
  • Halkların kardeşçe yaşadığı bir ülkede,
  • Barışın egemen olduğu ve silahların sustuğu bir dünyada yaşamak istiyoruz!

 

Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle, inancımızla yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gelecekten umutluyuz!

2013, AKP’nin yıkım politikalarına karşı emek cephesinin mücadelesinin artacağı bir yıl olacaktır! Herkese bu konuda görev düşmektedir. DİSK olarak görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız. 2013’ü yükselen emek cephesinin güçlü sesiyle inşaa edeceğiz!

İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için yaptığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara rağmen sürdüreceğiz, yılmadan yola devam edeceğiz.

2013’ün halkımıza, tüm emekçilere, yoksullara, gençlere, kadınlara, dışlanmışlara, farklı olanlara, ezilenlere insanca yaşayabilecekleri bir dünyanın kapılarını aralamasını diliyoruz.

ITUC ETUC