Image Map

ITUC'un 2013 HEDEFLERİ

ITUC:2013’te Dünyayı Daha İyi Bir Yer Haline Getirmek İçin 13 Adım

1. Avrupa’daki mantıksız kemer sıkma politikalarına ve Troyka tarafından haklara yönelik saldırılara son verilmesi

2. Toplu pazarlık ve sosyal korumanın küresel dengesizliklere karşı çözüm olarak kabul edilmesi

3. Gençlerin ve işsizlerin insan onuruna yakışır bir işe kavuşması için istihdama özellikle yeşil (çevreye duyarlı) istihdama yatırım yapılması

4. Hükümetlerin iklim için harekete geçmesi ve finans işlemleri vergisinin yürürlüğe konması

5. Ortadoğu’da barış ve demokrasinin sağlanması

6. Fiji’de demokratik hakların geri verilmesi ve Burma’da zorla çalıştırmanın sona erdirilmesi

7. Walmart, Deutsche Telecom, DHL ve diğer açgözlü çokuluslu şirketlerin işçileri sömürmeye son vermesi ve tedarik zincirlerinde güvenlik, haklar ve adil bir ücret konusunda sorumluluk alması

8. Afrika’da barış, demokrasi ve kalkınmanın sağlanması

9. Hükümetlerin uluslararası şirketlere karşı koyması ve kendi işçilerinin haklarını savunması

10. Katar’da göçmen işçilerin ve her yerde ev işçilerinin haklarının verilmesi

11. Birleşmiş Milletler’in göçmen işçilerin hakları için sorumluluk alması

12. Kadınlara ve ev emekçilerine yönelik şiddetle mücadele için gerçek bir hareketin başlaması

13. Özellikle Kolombiya ve Guatemala’da sendikacıları öldürenlerin dokunulmazlığına son verilmesi

ITUC ETUC