Image Map

Gerek Tutuklama, Gözaltı Ve Aramaların Niteliği Ve Gerekse TMMOB Ve Diğer Kitle Örgütlerine İlişkin Tutumları AKP İktidarının Hukuksuzluğunu Ve Adaletsizliğini Tescil Etmektedir!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, hukuksuz tutuklamalar ve son gözaltı ve aramalara ilişkin açıklaması:

GEREK TUTUKLAMA, GÖZALTI VE ARAMALARIN NİTELİĞİ VE GEREKSE TMMOB VE DİĞER KİTLE ÖRGÜTLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI AKP İKTİDARININ HUKUKSUZLUĞUNU VE ADALETSİZLİĞİNİ TESCİL ETMEKTEDİR!

8 Temmuz’da Gezi Parkı’na gitmek isterken polis saldırısı ile gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

Gözaltında olan Dayanışma temsilcilerinden ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mimar Mücella Yapıcı‘nın ev araması savcı olmadan, atılı suçlama ve ne arandığına dair hiçbir bilgi olmadan yapıldı. Yine Taksim Dayanışması bileşenlerinden İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, HDK Yürütme Kurulu Üyesi Ender İmrek ve Haluk Ağabeyoğlu‘nun evlerinde de bu hukuksuz aramalar yapılmıştır.

Eli satırlı, silahlı ve sopalı şehir haydutlarının bizzat polis ve adliye tarafından korunması fakat kamuoyunca tanınan, Başbakan’la dahi oturup görüşen, meşru ve barışçıl etkinlikler yapan, demokratik haklarını kullanan insanların darp edilerek gözaltına alınmaları ve evlerine hukuksuzca girilmesi karşısında söyleyebilecek bir söz bulamıyoruz.

AKP iktidarının muhalefete yönelik baskıcı ve hukuksuz tutumuna ilişkin diğer bir örnek de Meclis’te yaptığı geceyarısı darbesiyle, Taksim Dayanışması bileşenlerinden TMMOB‘u, İmar Kanunu’nun 8. maddesine meslek odalarının vize ve onay yetkisini kaldıran bir ekleme yaparak “etkisizleştirmek” istemesidir.

Gerek tutuklama, gözaltı ve aramaların niteliği ve gerekse TMMOB ve diğer kitle örgütlerine ilişkin tutumları AKP iktidarının hukuksuzluğunu ve adaletsizliğini tescil etmektedir! AKP Hükümetine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; “Zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur!”

DİSK’in de içinde yer aldığı Taksim Dayanışması tüm bileşenleri ve etkinlikleri ile bütünüyle yasal, meşru, Anayasa dâhilinde ve barışçı niteliktedir.

Bu süre içinde haklarımızı kullanmamızı hukuksuz ve zorla engelleyen, kamuoyunu yanıltan, halka şiddet uygulayan; beş yurttaşımızın ve eli sopalıların saldırısıyla yaralanan direnişçi Ali İsmail Korkmaz‘ın hayatını kaybetmesinden, binlerce insanın yaralanmasından, onlarcasının kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalmasından doğrudan ve açık olarak siyasi iktidar ve onun kamu görevlileri suçlu ve sorumludur.

Halkımıza adeta savaş açan gerçek suçlu ve sorumlular yargılanmalı, Gezi Direnişleriyle ilgili olarak bugüne kadar gözaltına alınanlar hemen serbest bırakılmalıdır.

Tüm üyelerimizi ve halkımızı, gözaltında bulundurulan Taksim Dayanışması temsilcilerinin YARIN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’nde yanlarında olmaya ve tüm gözaltına alınan ve tutuklananlara sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ITUC ETUC