Image Map

ITUC: Yasa Dışı tutuklamalar ve parlamento çoğunluğunun suiistimal edilmesi

ITUC: Yasa Dışı Tutuklamalar ve Meslek Odalarını Susturmak İçin Parlamento Çoğunluğunun Suiistimal Edilmesi

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Size aralarında Türkiye’nin de olduğu 156 ülkeden 175 milyon işçiyi temsil eden ITUC adına yazıyorum. ITUC üyesi 2 konfederasyon ve çeşitli meslek örgütlerinden oluşan Taksim Dayanışma Platformu’na yönelik bitmek bilmeyen baskı uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen üyelerimiz DİSK ve KESK’tir, meslek örgütlerinin arasında ise hekim, mühendis ve mimar örgütleri vardır.

Baskı öyle bir aşamaya geldi ki, hükümet 9 Temmuz gece yarısı meclisi özel bir oturuma çağırarak birkaç saatte, meslek örgütlerinin üzerindeki Bakanlık denetimini arttıracak, gelirlerini kısacak ve ilgili kamu projelerini inceleme ve onaylama imkânlarını ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme geçirdi. Bu açıkça iktidardaki partiniz, AK Parti tarafından, ülkenizi birkaç haftadır sallayan kitlesel halk protestolarını destekleyen bir dizi meslek örgütüne, özellikle de Gezi Parkı eylemlerine desteğini göstermek için Taksim Dayanışma Platformu’na katılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne yönelik meclis çoğunluğunuzu kullanarak yaptığınız bir misillemedir.

Politikalarınızı sorgulayan herkesten intikam alma kararlılığında olan polis, DİSK Genel Sekreteri Arzu Atabek Çerkezoğlu’nun evini aradı. Bunun için gerekli olan arama emri sonradan gösterildi, eve kapı kırılarak zorla girildi, Sayın Çerkezoğlu’nun ve eşinin, bir bilgisayar dâhil olmak üzere kişisel eşyalarına el konuldu, Tabip Odası sözcüsü olan eşi gözaltına alındı.

8 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü’yle beraber bir basın toplantısı düzenledi. Gezi Parkı’nın tekrar kamuya açıldığını duyuran bir açıklama yaptı. Ancak, Taksim Dayanışma Platformu’ndan bir heyet oraya gitmek istediğinde, polis bu kişilerin içinden 48 kişiyi hemen gözaltına alarak toplamda 80 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon başlattı.

Bu kişiler hızlıca hâkim karşısına çıkarıldı ve içlerinden 12 kişi tutuklandı. Bu kişilere yönelik suçlamalar arasında “suç örgütüne üyelik” ve “halkı suç işlemeye teşvik” vardı.

Ülkenizdeki gösteriler başladığından bu yana, hükümetiniz göstericilere yönelik aşırı güç kullandı ve bu durum ülkenizin yurtdışındaki imajına çok ciddi zarar verdi. İstatistikler durumu ortaya koyuyor; 4000’den fazla kişi gözaltına alındı, 134 kişi tutuklandı ve 60’ı ciddi olmak üzere 7832 kişi yaralandı. Ppolisin aşırı gaz kullanması sonucu, 11 kişi gözünü kaybetti. 3’ü işçi 5 kişi hayatını kaybetti.

Tüm bunlar kendisini demokrasi olarak niteleyen bir ülke için kabul edilemez korkunç rakamlardır. Ülkeniz tarafından imzalanmış olan 87 sayılı ILO Sözleşmesi’nden doğan örgütlenme özgürlüğünü hiçe sayan uygulamalardır.

Giderek artan bir kaygıyla ITUC, hükümetinizin tüm muhalefeti susturmak için baskı uyguladığını ve iktidarı suiistimal ettiğini gözlemlemektedir. Dün olduğu gibi bugün de adli süreçler kullanılarak sendikaların susturulmaya çalışılmasını protesto ediyoruz. Bütün bunlara AKP’nin meclis çoğunluğunu suiistimal etmesi ve halk muhalefetini bastırmak için acımasız polis gücü kullanımı da eklendi. Hükümetinizi, sorun olarak gördüğü her şeyle bu şekilde mücadele etmeyi sonlandırmaya davet ediyoruz. 8 Temmuz Pazartesi günü gözaltına alınan herkesin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını, bu kişiler hakkındaki suçlamaların düşürülmesini, yukarıda bahsedilen yasa ile gelirlerinden ve en temel yetkilerinden arındırılmış olan meslek örgütlerine bunların geri iade edilmesini ve garanti altına alınmasını, acil ve kararlı bir şekilde, talep ediyoruz.

Saygılarımla
Sharan Burrow
ITUC Genel Sekreteri

Mektubun İngilizcesi

http://disk.org.tr/default.asp?Page=Content&ContentId=1543

ITUC ETUC