Image Map

Katledilen Başkanımız Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler’e 3 yıl konuşma yasağı!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan’ın yargılandığı davada verilen karara ilişkin açıklaması:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE YENİ BİR KİLİT: KATLEDİLEN KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL TÜRKLER’İN KIZI NİLGÜN TÜRKLER SOYDAN’A 3 YIL BOYUNCA KONUŞMA YASAĞI!

 

DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan’ın 22 Temmuz 2012 tarihinde babasının mezarı başında yapılan anmada yaptığı konuşma nedeniyle, MHP milletvekili Celal Adan’ın şikayeti üzerine İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/827 esasına kayden iftira ve hakaret gerekçesi ile dava açılmıştı.

İlk duruşması 26 Şubat 2013 tarihinde yapılan davanın bugünkü duruşmasında DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu ile DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu tanık olarak dinlendiler.

Bugünkü duruşma sonunda, araştırmayı tamamladığını bildiren Mahkemece Nilgün Türkler Soydan hakkında 6352 sayılı özellikle basın yolu ile ilgili suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanunun uygulanmasına, bu kanunun geçici 1 bent-1b hükümleri uyarınca davanın kovuşturmasının ertelenmesine karar verildi.

Buna göre Nilgün Türkler Soydan’ın erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde basın yayın yolu ile düşünce ve kanaat açıklama yöntemleri ile yeni bir suç işlememesi halinde bu davanın düşürülmesine karar verilecek. Bu süre içerisinde bu şekilde yeni bir suç işlemesi ve kesinleşmesi halinde ise bu davaya devam edilecektir.

Nilgün Türkler Soydan’ın vekili Av. Arzu Becerik konuya ilişkin olarak, “Esas olarak hakaret ve iftira olduğu söylenen sözlerin şikayetçi Celal Adan’ın Mahkeme dosyalarında mevcut kendi beyanlarının tekrarlarından ibaret olması nedeni, davanın ertelenmesi suretiyle beraat etme olanağının engellenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi nedeniyle bu karara tarafımızca itiraz edilecek, ilerleyen sürece göre Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulacaktır” dedi.

Biz DİSK olarak, Nilgün Türkler Soydan’ın dava konusu edilen konuşmasını tamamen ifade özgürlüğü kapsamında görüyor; gerek bu davanın ve gerekse Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in katledilmesinde sorumluluğu olan, tetiği çeken ve azmettiren tüm suçluların peşini bırakmayacağımızı bir kez daha önemle vurguluyoruz.

nilgunturklersoydan

ITUC ETUC