Image Map

Kadın Emeği Platformu “Kadın İstihdam Yasa Tasarısı”nı bir kez daha teşhir etti!

“KADIN İSTİHDAM YASA TASARISI” KADINLARA DEĞİL SERMAYEYE MÜJDE!..

DİSK Kadın Komisyonu’nun da bileşeni olduğu Kadın Emeği Platformu (KEP) 22 Kasım 2013 saat 12:30’da İstanbul Ticaret Odası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 sendika, parti, kadın ve meslek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu KEP; Kadın örgütleri ile hiçbir biçimde müzakere edilmeden, gizlice hazırlanan ve medyada “kadınlara müjde” haberleriyle duyurulan yeni istihdam yasa taslağını ayrıntılar belirginleştikçe “doğum izni ve yardımı müjdesi” değil, meşruiyetini erkek egemenliği ve sermayenin uyumundan alan, toplumsal yaşam ve “emek piyasası”nın kadın ve toplum aleyhine yeniden düzenlenmesi operasyonu olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Hükümetin ucuz işgücü sağlamaya yönelik yeni nüfus politikalarını kadınların bedeni ve emeği üzerinden şekillendireceğinin ilk işaretlerini, “en az 3 çocuk” söylemiyle verdiğini, kürtaj yasağı tartışmaları ile bu çabanın sürdürüldüğünü, kadın bedenine yapılan bu saldırıların, 2011’de açıklanan Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde ortaya konulan hedeflerle açıklık kazandığı vurgulandı.

Kadını düzenli güvenceli işler yerine eve ve anneliğine hapseden, düşük ücretlere kısmi zamanlı çalıştıran bu istihdam yasa tasarısına itirazları olduğunu, taleplerinin açık ve net olduğunu söyleyen KEP bileşenleri; çocuk bakım izinlerinin, hiçbir hak kaybı ya da part-time çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesi gerektiğini, çocuk bakım sürecine katılabilmeleri için çalışan babalara minimum bir çocuk bakım izni verilmesi gerektiğini, aile içinde kadın-erkek eşitsizliğinin ortadan kalkması, bakım hizmetlerinin kadının sorumluluğu olmaktan çıkarılması ve çocuklu-çocuksuz  özgür bireylerden oluşan bir toplum için politikalar hayata geçirilmesinin önemini özellikle belirttiler.

Kapatılan tüm kamu kreşlerinin açılmasını, kadın ve erkek ayırmaksızın en az 50 işçi çalıştıran kamu ve özel tüm işyerlerinde ücretsiz kreşlerin açılmasını, bakım evlerinin zorunlu hale gelmesini, kadın ve erkek çalışanların, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri için yasal günlük/haftalık çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmesini, toplu iş sözleşmeleri ile daha altında süreler kararlaştırılması özendirilmesini talep eden KEP bileşenleri; son olarak Kadın İstihdam Paketi’nin amacının gerçekten istihdamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak ise, kadın ve erkek emekçilerce hiçbir biçimde kabul edilmeyecek bu düzenlemeler çöpe atılmalı, erkek egemenliğini koruyan, güçlendiren tüm düzenlemelerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kadınlar, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Annelik Koruması Sözleşmesi ILOC183 ve Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi ILOC189 imzalanmalıdır. Çalışma hayatının tüm alanlarında (tüm iş ve mesleklerde ve her yönetim kademesinde) kadınlarla erkeklerin eşit yer alması sağlanmalıdır” diyerek açıklamayı sonlandırdılar.

Basın açıklamasının okunmasından sonra çevrede bulunan kitleye KEP’in hazırlamış olduğu broşürler dağıtılarak eylem bitirildi.

 

DİSK KADIN İŞÇİLER KOMİSYONU

KADINLOGO k_1

 

k_3 k_5K_6

ITUC ETUC