Image Map

Kocaeli’de DİSK’liler haykırdı: “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”

Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünden başlayan yürüyüş İnsan Hakları Parkı’nda son buldu. #Direnİşçi eylemine DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat,  DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali Daire Başkanı Alaaddin Sarı, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, DİSK/Lastik-İş, DİSK/Birleşik Metal-İş, DİSK/Devrimci Sağlık-İş yöneticileri, şube başkanları, işyeri temsilcileri ve ağırlığını iyi hazırlananan Lastik-İş Sendikamızın oluşturduğu 6 bini aşkın işçi katıldı. Eyleme başta KESK olmak üzere siyasi partiler, kitle örgütleri ve emek dostları destek verdiler.

Yürüyüş boyunca işçiler “Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa”, “Direne direne kazanacağız”, “Ölmek var dönmek yok, tazminatı vermek yok”, “İşçiyi satanı biz de satarız”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarını coşkuyla attılar.

Yürüyüşün ardından bir konuşma gerçekleştiren Genel Başkanımız Kani Beko, kıdem tazminatlarının fona devredilmesi adı altında yapılan gaspa karşı DİSK’in 24 Ekim’den bu yana sokaklarda olduğunu belirtti. Beko, “Kıdem tazminatlarının gaspına karşı artık her DİSK’li işçi direniştir. Biz DİSK olarak kıdem tazminatlarına ilişkin sokakta, fabrikada, alanda ne diyorsak aynısını masada da söylemeye devam edeceğiz. Kıdem tazminatlarının fona devri, kıdem tazminatı hakkının yok edilmesinden başka bir şey değildir. Kıdem tazminatı, geleceği belirsiz zorunlu bir tasarruf hesabına dönüştürülerek işçilerin hakları yok edilecektir” dedi.

Kani Beko DİSK’in önerilerini şu şekilde sıraladı:

  • 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14. maddesinde ufak bir değişiklikle işçinin 1 gün bile çalışması halinde bile kıdem tazminatına hak kazanmasının yolu açılmalıdır.
  • Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır.
  • Ücret Garanti Fonu’nun kapsamı genişletilerek, kıdem tazminatının da kapsama alınması sağlanmalıdır. Bu alacaklar daha sonra işverenden tahsil edilmelidir.
  • Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda daha ağır yaptırımlar getirilmelidir. İflas gibi durumlarda işçinin alacağı bankaların ve kamunun alacağından öncelikli olmalıdır.
  • Sendikalı işyerlerinde, kıdem tazminatı sorunu hemen hemen hiç yaşanmamaktadır. İşkolu barajı başta olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikal hakların güvenceye alınması gerekmektedir.

Genel Başkanımız Beko, “Ulusal İstahdam Stratejisi’nde, 2014 programında, Orta Vadeli Program’da açık açık yazdığınızı neden televizyonlardan işçilere, emekçilere söylemiyorsunuz. Bu belgelerde açıkça yazıyor. Kıdem tazminatı fona devredilmelidir; çünkü istihdam maliyeti düşürülmelidir diyor. Kıdem tazminatı fona devredilmelidir; çünkü iş gücü piyasası daha esnek olmalıdır diyor. Amaçlarının kölelik düzeni yaratmak olduğunu bu belgelerde açıkça söyleyenler toplantılarda karşımıza başka önerilerle de geliyorlar. Diyorlar ki; Özel İstihdam Büroları’na işçi kiralama yetkisi verelim. Diyorlar ki; Taşeron çalıştırmayı asıl işi de kapsayacak şekilde genelleştirelim. Bu ne anlama geliyor: Gözümüzün içine baka baka ‘Biz işçileri köleleştirmek istiyoruz, siz de onay verin’ deniyor. Hayır, bin kere hayır” dedi.

Beko, DİSK’in, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşmasına yol açacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini söyleyerek şunları ekledi: “Çözüm taşeronlaştırmanın önüne geçilmesidir. Çözüm taşeron işçilerin sendikal haklardan yararlanmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Taşeronlaşmadan kaynaklı olarak bugüne kadar binlerce işçi yaşamını kaybetmiştir. Tek çözüm taşeronlaşmanın bu ülkede yasaklanmasıdır. Konfederasyonumuz, kiralık işçi uygulamasına ve işçilere gündelikçi usulü çalışmayı dayatan tüm düzenlemelere karşıdır. İşsizlik sorunu kölelikle çözülemez. Biz, işçilerin haklarının kapalı kapılar ardında pazarlık edilmesine izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımızın fona devredilmesine direneceğiz. Taşeronlaştırmanın, esnekliğin ve güvencesizliğin yaygınlaştırılmasına ve kiralık işçiliğe karşı mücadelelimizi sürdüreceğiz.”

Son olarak “Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyasını kararlılıkla yürütüleceğini vurgulayan Kani Beko, işçi sınıfına yönelik her saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla direnileceğini ve Kent kent, iş yeri iş yeri, sokak sokak bu davayı işçilere, emekçilere anlatmaya devam edeceklerini açıkladı.

DSC_0905 DSC_0895 DSC_0891 DSC_0888 DSC_0886 DSC_0878 DSC_0874 DSC_0870 DSC_0864 DSC_0851 DSC_0838 DSC_0834 DSC_0831 DSC_0830 DSC_0829 DSC_0828 DSC_0824 DSC_0820

ITUC ETUC