Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun yeni yıl mesajı

Eşitliğin, barışın, kardeşliğin ve adaletin egemen olduğu, demokratik, özgür ve bağımsız bir ülkeye olan inancımızla;

İşçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların, ezilmişlerin, yoksulların, ötekileştirilenlerin, dışlananların, emekleri ya da kimlikleri yok
sayılanların, yani tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, esenlikler diliyorum.

Kani Beko 

DİSK Genel Başkanı 

ITUC ETUC