Image Map

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB'den Gaziantep'e çağrı

ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız!

Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır!
Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin!

İçte ve Dışta Savaşa Hayır!

 Suriye’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden emperyalist müdahalenin taşeronluğunu yapan AKP iktidarı, savaş çığırtkanlığını sürdürüyor. AKP politikaları Ortadoğu halklarını kuşatan kanlı savaşta bölgesel bir güç olma hevesiyle ülkemizi her geçen gün yaşanan kanlı tarihin karanlık bir tarafı haline getirmektedir.

 AKP paramiliter güçler üzerinden Suriyeli Kürtler, Araplar ve Alevileri karşı karşıya getirerek bu kesimlerin Suriye’nin geleceği üzerindeki taleplerini boğup taşeronluk rolünü hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

 Türkiye bu politikalar sonucunda savaşın doğrudan tarafın haline gelmiş, savaş ülke içine taşınmıştır. Akçakale’den sonra Hatay, Ceylanpınar, Reyhanlı ve Gaziantep gibi memleketimizin birçok yerine yağan bombalar, kurşunlar bu politikaların doğrudan sonucudur. Rojava’daki ablukanın ve katliamların faili olan El Nusra çetelerinin Türkiye’de barındırıldıklarını, eğitildiklerini ve sınırdan geçirilerek Suriye’ye gönderildiklerini artık bilmeyen kalmadı.

Sadece 2 yılda Suriye’de sürdürülen iç savaş nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesinde, ailelerinin parçalanmasında, milyonlarca Suriye’li vatandaşın mülteci konumuna sürüklenmesindeki sorumlular emperyalist saldırganlığın sahipleri ve işbirlikçileridir.

Bizler anti-emperyalist  emek ve meslek örgütleri olarak;

Bu uğurda sürdürdüğümüz mücadelemizde dün olduğu gibi bugün de tüm savaş karşıtlarıyla birlikte, Emperyalizm Ortadoğu‘da tüm çıplaklığıyla hegemonyasını güçlendirecek yeni bir dönemi başlatırken, Ortadoğu halklarının gerçek özgürlük ve demokrasi temelli gelecekleri ancak anti-emperyalist bir mücadele ile inşa edilebilecektir.  Şimdi, bölgesel güç olma hevesiyle yanıp tutuşan, ülkemizi emperyalizmin askeri üssüne dönüştürmeye çalışan AKP hükümetine dur deme zamanıdır!

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, gelecekleri ve kaderleri ellerinden alınmış halkların kardeşliği için sorumluluk alma zamanıdır!

Suriye halklarının geleceğini ellerinden alan ve yaşadığımız toprakları ABD emperyalizminin kirli üssü haline getirilmesine karşı eşit, özgür, demokratik ve bağımsız bir ülke mücadelesini hep birlikte büyütmeye çağrımızdır!

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların geleceğine kendilerinin karar vermesi için, halkların kardeşliğinin bu topraklardan sökülüp atılmaması için gencinden yaşlısına, işçisinden emekçisine el ele demokrasi taleplerine sahip çıkmanın; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için direnişi büyütmenin tam zamanıdır.

Emek ve Meslek Örgütleri olarak olarak bu inançla herkesi günlük yaşamda özgürlük mücadelesine sahip çıkmaya, 7 Aralık 2013 Cumartesi Saat 13.00 te Kırkayak Parkında Genel Merkez Yöneticilerimiz, Çevre ve Bölge illerinin katılımıyla buluşarak seslerini bu köhne düzene karşı yapacağımız kitlesel yürüyüş ve Basın açıklamasında yükseltmeye çağırıyor, halkın, sokağın barış talebine kulak vermeyenlere inat sesimizi daha da büyütmeye davet ediyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB –TTB

adına

Ömer Faruk KOÇ

Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem sözcüsü

ITUC ETUC