Image Map

"Biber gazı yasaklanmalı" – Evrensel (27 Ocak 2014)

“Biber gazı yasaklanmalı” denilen “İşkence Alanı Sokaklar: ‘Toplumsal Olaylarda Kolluğun Zor Kullanımı, Etkileri ve Sonuçlar Sempozyumu”na DİSK de destek verdi

Evrensel

Evrensel

ITUC ETUC