Image Map

DİSK Avrupa Komisyonu sendikal haklar toplantısında

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Avrupa Komisyonu sendikal haklar toplantısındaki konuşması Cumhuriyet’te

35488235_02

ITUC ETUC