Image Map

Kıdem tazminatı hakkı için mücadele eden #Direnİşçi kazandı!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun kıdem tazminatı düzenlemesinin gündemden kalkmasıyla ile ilgili yaptığı açıklama

  KIDEM TAZMİNATI HAKKI İÇİN MÜCADELE EDEN #DİRENİŞÇİ KAZANDI!

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Anadolu Ajansı’na yaptığı bir açıklama ile kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemenin gündemden kalktığını duyurmuştur.  Milyonlarca işçiyi ve yaşamını emeğiyle sürdürecek olan gelecek kuşakları ilgilendiren bir konuda, böylesi bir kararın kamuoyuna duyurulmuş olması memnuniyet vericidir. 

Hatırlanacağı gibi Konfederasyonumuz DİSK en başından itibaren kıdem tazminatının fona devrinin bu hakkın fiilen gaspı ve iş güvencesinin yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etmiş ve bu konuyu “kırmızı çizgi” ilan etmiştir.

İşçi sınıfının “kırmızı çizgilerinin” sözle savunulamayacağının bilinciyle bir mücadele takvimi çıkaran DİSK, kent kent, semt semt, işyeri işyeri bu hakkın önemini anlatmış, işçi sınıfını direnmeye çağırmıştır.

Kasım ayında, Yönetim Kurulumuzun ve Başkanlar Kurulumuzun aldığı karar üzerine “Köleliğe karşı #Direnİşçi” kampanyası başlatılmış, bu kampanya çerçevesinde çok sayıda eylem ve etkinlik düzenlenmiş, sendikalarımızın etkin ve aktif katılımlarıyla Konfederasyonumuz kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı mücadelenin adresi haline gelmiştir.

DİSK’in düzenlediği 30’a yakın bölgesel eylemde ve DİSK üyesi sendikaların onlarca eyleminde işçiler iradelerini ortaya koymuştur. İstanbul’dan Kayseri’ye, Konya’dan Tekirdağ’a, Antalya’dan Kocaeli’ne,  Eskişehir’den Adana’ya, Bursa’dan Bilecik’e, Ankara’dan Diyarbakır’a, Çanakkale’den Çerkezköy’e, Kartal’dan Topkapı’ya, Gebze’den İzmir’e, Bandırma’dan Mersin’e birçok il ve ilçede, işyerinde, işçi semtlerinde bu kampanya çerçevesinde seferber olan sendikalarımızın üstün gayreti, toplumun geniş kesimleri tarafından izlenmiş ve takdir edilmiştir.

Bu süreç boyunca konfederasyonumuz DİSK, kapalı kapılar ardından işçinin hakkının pazarlanmasına izin vermemiş; kıdem tazminatına ilişkin sokakta ne diyorsa aynısını masada söylemeye; masada söylediğini alanda, sokakta, işyerlerinde örgütlemeye devam etmiştir.

Ve sonuç olarak bugün önemli bir hak gaspı gündemden kaldırılmıştır.  DİSK Genel Başkanı olarak bu konuda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizden uzmanlarımıza, bölge temsilcilerimizden sendika yöneticilerimize, işyeri temsilcilerinden her bir işçi arkadaşıma, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm dost kurumlara teşekkürü bir borç bilirim. Siz çocuklarınıza onurlu bir gelecek bıraktınız! “Çocuklarımızın bize emanetini yedirmeyeceğiz” dediniz ve başardınız!

Öte yandan bu olumlu gelişmeye rağmen işçi sınıfının haklarına yönelik başka tehditlerle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bunların başında taşeron çalıştırmanın genelleştirilmesine ve özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesine dair yasal düzenleme hazırlıkları gelmektedir.

Ancak biz inanıyoruz ki, kıdem tazminatının gaspına izin vermeyen #Direnİşçi kardeşlerimiz, diğer kölelik yasalarını da çöpe atacak ve taşeron cumhuriyetine son verecek birlik, dayanışma ve mücadele ruhuna sahiptir.

Kıdem tazminatı planlarını engellediğimiz gibi örgütlenmenin önündeki yasakları ve barajları da yıkacağız.

 “Sendikalı Ol, DİSK’li Ol” diyerek tüm işçileri bu onurlu mücadelenin parçası olmaya çağırıyoruz! Milyonlarca işçinin ve gelecek kuşak işçilerin kıdem tazminatını savunmak için sokaklara çıkan DİSK’e bağlı sendikaların, işyerinde de işçinin hakkını en iyi savunacak olan sendika olduğunu anlatmaya devan edeceğiz.

Yine sokaklarda olacak, işyerlerinde, mahallemizde, meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! DiSKiN SESi ORTASAYFA

ITUC ETUC