Image Map

"Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu” Uzmanlar Kurulu toplantısı yapıldı

“Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu” Uzmanlar Kurulu toplantısı 14 Şubat’ta DİSK Genel Merkezi’nde yapıldı. Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Prof. Dr. A. Ülkü Azrak, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı,  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer katıldığı toplantıda avukatlar ve DİSK yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu

DSC_3321

DİSK Genel Başkanı Kani Beko toplantının açılışında bir konuşma yaptı. İşte o konuşmanın tam metni:

Değerli basın mensupları,

Değerleri hocalarımız,

Sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri,

Sendikalarımızın değerli hukukçuları

Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Hoşgeldiniz.

Bugün de birlikte olduğumuz değerli Uzmanlar Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan “Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nu, 1982 Anayasasını yenileme çalışmalarında bir tartışma zemini yaratması ve gelecek kuşakları kucaklayacak “Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa”nın oluşmasına katkı yapması amacıyla 01 Haziran 2009 tarihinde yaptığımız bir basın açıklaması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Kamuoyunun dikkatine su­nmuştuk.

Ülkemiz son beş yıldır, 1982 Anayasası’nın yenilenmesi konusunda yoğun çabalara sahne olmuştur. Anayasa değişikliğini hedefleyen birçok platform kurulmuş, AKP iktidarının, büyük demokratikleşme söylem ve propagandası ile 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla önemli anayasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra, TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin katılımıyla 19 Ekim 2011 tarihinde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında oluşturulan “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” ise 2013 yılı sonunda yeni bir anayasa teklifi oluşturamadan dağılmıştır.

Gerek 12 Eylül 2010 Anayasa değişiklikleri, gerek “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” çalışmaları sonucu yaşanan tartışmalar ve ulaşılan sonuçlar, “Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa”nın nasıl yapılamayacağını açıkça kanıtlamıştır.

AKP iktidarının, son bir yılda yöneldiği baskıcı politikalar, 1 Mayıs 2013 kutlamaları ile Gezi Parkı eylemlerine yapılan müdahalelerle doruk noktasına çıkmıştır.

En son 17 Aralık 2013 yolsuz operasyonları sonrasında “paralel devlet – çete” iddiaları ile yargı ve adli kolluğa karşı yapılan operasyonlarla, HSYK’ın yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerle, erkler çatışması yaratılarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli krizlerinden birine yol açılmıştır.

Bu gelişmelerin ışığında; “Özgürlükçü – Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nu hazırlayan uzmanlar kurulundan bugün burada hazır bulunan hocalarımız,

Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU

Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK,

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ,

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI,

Yrd. Doç. Dr. Abdullah SEZER,

Av.Necdet OKCAN ile birlikte yaşanan süreçte “ANAYASA VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI” ile 01 Haziran 2009 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız “ÖZGÜRLÜKÇÜ, EŞİTLİKÇİ, DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR ANAYASA İÇİN TEMEL İLKELER (ANAYASA RAPORU)”nu güncelleyerek 2. Basısının yapılması hususunda değerlendirmelerde bulunacağız.

Kurul üyelerinden, hocalarımız,

Prof. Dr. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Prof. Dr. İoanna KUÇU­RADİ,

Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU,

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ,

Dr. Tuncer ÖZYAVUZ

Av.Fikret İLKİZ,

Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamıştır.

Çalışmaların başarıyla sonuçlanması ve ortaya çıkacak sonuçların, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı yapması dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

ITUC ETUC