Image Map

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 8 Mart açıklaması

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun 8 Mart’a ilişkin açıklaması:

Bugün 8 Mart… Bundan 156 yıl önce New York’ta bir tekstil fabrikasında yanarak hayatını kaybeden işçi kadınların anısı, o tarihten bu güne her türlü sömürü, baskı ve haksızlığa karşı direnen tüm kadınların mücadelesine ışık oldu. İşte kadınların bu mücadele tarihi ve birikimi, emeğin aydınlık dünyasına ulaşmak için bizlere yol göstermektedir.

Kendini sadece iktidardakileri korumakla yükümlü hisseden devasa bir devlet aygıtının gözetiminde her gün kadınların öldürüldüğü; ilköğretim çağındaki çocukların okullarından alınıp çocuk gelin yapıldığı; kadınların toplumsal yaşamdan tecrit edildiği; çalışan kadınların eve hapsedilmek istendiği; kadın emeği sömürüsünün giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz.  Kadınların daha esnek, daha ucuz, daha güvencesiz çalıştırılması planlarının, “kadın istihdam paketi” olarak bizlere dayatıldığını görüyoruz.

Öte yandan artık meydan boş değil! Bu ülke tarihinin en büyük direnişlerinden birini yaşarken en önde hep kadınları gördük. Ki o kadınlar direnişin sembolleri oldular. İşyerinde sömürüye ve sermayenin her türlü saldırısına karşı ayağa kalkan Direnİşçi kadınları gördük.

HES’lere ve doğanın talanına karşı köyüne, toprağına, doğasına sahip çıkan; rantçı yıkım politikaları karşısında evini ve kentini savunan; etrafımızı ve bedenlerimizi saran kuşatmayı yıkmak üzere mücadele eden, şiddete, ırkçılığa, savaşa karşı kadın dayanışması ile set oluşturan tüm kadınlar, bu karanlık yıkım düzeninin karşısında aydınlık bir yarına olan inancı ve umudu yeşertiyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak kadınların eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkının, sendikal hakların, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması; kreşler, bakımevleri  ile ev işlerinin toplumsallaştırılmasına yönelik adımların atılması ve böylece kadınların toplumsal yaşama eşit biçimde katılımı için mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın işçi kadınların mücadelesi!

Yaşasın 8 Mart!

ITUC ETUC