Image Map

Gebze'de örgütlenme seferberliği

“Örgütlenme Seferberliği Programı”nı açıklayan DİSK Yönetim Kurulu, “SENDİKALI OL, DİSK’Lİ OL” kampanyası ekseninde Gebze’yi pilot çalışma bölgesi olarak belirledi. Alınan karar doğrultusunda DİSK Yönetim Kurulu  17 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14:00’da Lastik-İş Gebze Şubesi’nde yaptığı basın açıklamasının ardından DİSK Gebze Temsilciler Kurulu’nu topladı. Toplantının ardından Gebze sokaklarında örgütlenme çağrısı yapan bildiriler dağıtıldı. 

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun, “Örgütlenme Seferberliği Programı” doğrultusunda Gebze’de yaptığı basın açıklaması:

gebze1

Hepinizin bildiği gibi ülkemiz tarihinin en derin krizlerinden birini yaşamaktadır. Hırsızlık, yolsuzluk, şiddet, ölüm, ayrımcılık ve iç savaş çığırtkanlığı iktidarın açıktan savunduğu bir yönetim biçimi olmuştur. Bir tarafta milyarları çalan çocuklar kudretli aileleri tarafından tüm hukuk sistemi alt üst edilerek kurtarılmakta, bir tarafta devlet şiddetiyle öldürülen emekçi çocuklarının aileleri miting meydanlarında yuhalatılmaktadır.

Karşı karşıya kaldığımız bu çürümüşlüğü, bu pisliği temizleyecek ve bu yolsuzluk düzenine son verecek olan ise örgütlü bir işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfı çocuklarına hanlar, hamamlar, villalar, dolarlar değil onurlu bir gelecek bırakmak için alın teri dökmektedir. Çünkü çalınan işçi sınıfının emeğidir, vurulan işçi sınıfının çocuklarıdır, yok edilen işçi sınıfının çocuklarının geleceğidir. Memleketi bir taşeron cumhuriyetine çevirerek, emeği değersizleştirerek, işçiyi güvencesizleştirerek ortaya çıkan devasa ekonomik güç, bu ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Bu gidişe dur diyecek olan da işçi sınıfıdır.

Bu nedenle geçtiğimiz ay Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından açıklanan “Örgütlenme Seferberliği Programı”, sadece DİSK’in gücünü artırmaya yönelik bir çaba değil, ülkemizin geleceğine dair bir işçi sınıfı seferberliğidir.

Konfederasyonumuzun ilan ettiği örgütlenme seferberliği doğrultusunda pilot çalışma bölgesi olarak belirlediği yerlerden biri de Gebze’dir.

Çünkü Gebze, pek çok sektörde İstanbul’un sanayi fonksiyonlarını üstlenen ve aynı zamanda hizmet alanında da giderek büyüyen, üretim zincirlerinin her kademesinin konumlandığı ve saçaklandığı devasa bir işçi havzasıdır.

Çünkü Gebze çokuluslu şirketlerin, KOBİ’lerin ve onların merdiven altı üretime kadar giden ilişki ağlarının, depo ruhsatı ile çalışan kayıtdışı firmaların, denetimsizliğin, kuralsızlığın, çevre sorunlarının yaşandığı bir bölgedir.

Burada kayıtdışı çalışan bir işyeri, sendikasız, sigortası çalışan bir işçi kalmayana kadar DİSK mücadeleyi önüne koymaktadır.

Gebze’de yer gök “Sendikalı Ol, DİSK’li Ol” çağrısıyla donatılacaktır. Semtler, duraklar, pazar yerleri, sokaklar, meydanlar ve tabii ki işyerleri “Sendikalı Ol, DİSK’li Ol” çağrısıyla yankılanacaktır. Yerel televizyonlar, radyolar ve gazetelerde DİSK’in bu seferberliği anlatılacaktır. Ve sonuç olarak bu bölgede ne kadar işyeri varsa orada mutlaka DİSK’li işçiler olacaktır.

Tüm Türkiye işçi sınıfının olduğu gibi Gebze’deki işçi kardeşlerimizin de ihtiyacı olan DİSK’tir, DİSK’in anlayışı ve ilkeleridir.

Hepinizin bildiği gibi DİSK’in temel ilkelerinden biri siyasi iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız olmaktır. Çünkü ancak bu şekilde işçilerin hakları savunulabilir. Başka hiçbir güç odağına dayanmayan DİSK, gücünü sadece ve sadece işçi sınıfının örgütlü mücadelesinden alır. DİSK, işçi mücadelelerinde direne direne, kazana kazana büyümüştür.

Yıllık kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkması da, bu hakkın gasp edilmesinin önlenmesi de DİSK’in mücadeleleri ile gerçekleşmiştir.

DİSK üyesi sendikalar daima en iyi toplu sözleşmeleri imzalamıştır. İşyerlerinde kreş uygulamasından, üst aramalarının engellenmesine kadar bir çok kazanım ilk kez DİSK tarafından gündeme getirilmiştir.

DİSK ile beraber işçiler işyerinde saygı görmeye başlamıştır.

DİSK’li işçi, sınıf bilinci gelişmiş işçidir. İşçilerin dil, din, ırk, mezhep gibi nedenlerle parçalanmasının en fazla patronların işine yaradığını bilir.

DİSK kendi üyelerinin hakları için olduğu kadar tüm işçi sınıfının hakları ve tüm halkın demokratik kazanımları için de mücadele eder.

Bugün kıdem tazminatının kaldırılması, taşeronlaştırma, asgari ücret gibi konularda sesini yükselten, sokaklara çıkan, dik duran sendikal konfederasyon DİSK’tir. Yine hepinizin bildiği gibi kıdem tazminatının kaldırılmasını engelleyen #Direnİşçi kampanyası çerçevesinde en kitlesel eylemlerden biri de Gebze’de yapılmıştır.

Dün nasıl kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesini hep beraber engellediysek, yarınları da beraber kurabiliriz. Tüm Gebzeli işçi kardeşlerimize çağrımızdır:gebze2

 • İşten atılma korkusundan kurtulmak ve geleceğe güvenle bakmak için;
 • Daha fazla ücret, daha fazla sosyal haklar, daha iyi bir yaşam için;
 • İş kazalarına ve meslek hastalıklarına dur demek için;
 • İşten başımızı kaldırıp kendimize ve çocuklarımıza vakit ayırabilmek için;
 • Fazla mesai yaptığımızda ücretini alabilmek için;
 • İşyerinde kreş açılması ve doğum iznimizi kullanabilmek için;
 • Daha fazla ücretli izin hakkı için;
 • Zamlar karşısında ezilmemek, ekmeğimizin küçülmesine seyirci kalmamak için,
 • Çocuklarımızı okutmak, sağlıklı bir şekilde büyütmek için;
 • İşçi kardeşlerimizle rekabet etmek değil dayanışmak için;
 • İşyerinde saygı görmek için;
 • Sesimizi duyurabilmek, bu çürümüş düzene bir dur demek ve geleceğimizi kendimiz belirlemek için

IMG-20140317-WA0011 DİSK’Lİ OL, SENDİKALI OL!

ITUC ETUC