Image Map

İşçiye saldırarak yapılan Yatağan ihalesi hükümsüzdür!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Yatağan işçilerine yönelik saldırıya dair açıklaması:  

yaTAGAN4

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı 10 Nisan’dan bu yana Ankara’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) önünde direnişte olan enerji işçileri, bugün ihale yapılırken saldırıya uğramıştır.

TOMA’larla, atlı polislerle, plastik mermilerle, gaz ve ses bombalarıyla gerçekleşen saldırının emrini verenler bilmelidir ki, o ihaleleri hükümsüzdür.

Üzerine tazyikli su sıktıkları, plastik mermiyle vurdukları, gaz fişeği fırlattıkları insanlar, kapalı kapılar arkasında satışa çıkarılan değerleri üretenlerdir. O santralleri yıllardır alın teriyle var edenlere saldırarak yapılan bu satışın adı, işçi sınıfının gözünde gasptır.

1 Mayıs’ın arifesinde gerçekleşen bu saldırı iktidarın kontrolden çıktığını göstermektedir. Kendi söylediğini kanun bilen, başka hiç kimseye söz ve yaşam hakkı tanımayan bir iktidar anlayışı, bu ülkede büyük tahribatlar yaratmaya devam etmektedir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve DİSK’e bağlı sendikalar, direnişin başından beri ziyaretler örgütleyerek, yürüyüşlerine destek vererek, dayanışma eylemleri gerçekleştirerek Yatağan işçisinin haklı davasının yanında olduğunu göstermiştir ve göstermeye devam edecektir.

Türkiye işçi sınıfı bu saldırıya karşı en görkemli yanıtı, başta Taksim olmak üzere 1 Mayıs alanlarında verecektir.

ITUC ETUC