Image Map

DİSK'in Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi

DİSK’in, İş Kanunu’nda taşeronlaştırma ve madenlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarıya ilişkin Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısı İPTAL EDİLDİ

“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin DİSK’in bugün Ankara’da Genel-İş Genel Merkezi’nde yapacağı basın toplantısı, işçi konfederasyonları genel başkanlarının aynı gündeme ilişkin aynı saatlerde Başbakan’la yapacakları görüşme nedeniyle İPTAL EDİLMİŞTİR.

 

ITUC ETUC