Image Map

Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu DİSK'i ziyaret etti

mansetcbaskanligiadayiCumhurbaşkanı seçimleri öncesi adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu DİSK’i ziyaret etti. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nin bulunduğu Genel- İş sendikamızın toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile DİSK üyesi sendikaların başkan, yönetici ve çok sayıda sendika üyesi işçi hazır bulundu.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan ziyaretin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Biz işçilerin de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, Türkiye’de yaşananlarla ilgili söyleyecek sözümüz var. İşçilere, emekçilere en yoğun saldırıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. En son Soma’da yaşadığımız taşeron katliamını hepimiz acıyla izledik. Her türlü kuralsızlığı, esnekliği teşvik eden, 21.yy’a yakışan bir çalışma yaşamından ziyade, adeta kölelik düzenini çağrıştıran iş kanunları ve uygulamaları ile karşı karşıyayız. Tabii ki biz, bu sürecin de seçimin sonuçlarıyla beraber Türkiye’nin demokrasisine, adaletine ve hukukun üstünlüğüne hizmet etmesini, insan hak ve özgürlüklerinden yana, insana yaraşır, evrensel bir çalışma düzeninden yana bir sonuç getirmesini diliyoruz.”

CSC_0108

Çalışkan konuşmasında, katledilen genel başkanlarımızdan Kemal Türkler’i de anarak şu görüşleri dile getirdi:

“Hepinizin bildiği gibi, 12 Eylül 1980 öncesi Genel Başkanımız Kemal Türkler katledildi. Katillerinin ve bu katillere direktif veren karanlık odakların ortaya çıkarılıp yargılanma ve cezalandırılma talebimiz tüm uğraşlarımıza rağmen karşılık bulmadı. Türkiye’deki hukuk sistemi, adalet sistemi bu katili yargılayamadı. Katil zanlılarından birinin tutuksuz yargılandığı sırada vefat etmesi sonrasında ‘kahramanlara’ layık bir cenaze töreni ile uğurlanması asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Böyle bir ülkede tabii ki DİSK’in de adaletle ilgili hukukla ilgili uyarıları ve söylemleri olacak. Biz, cumhurbaşkanlığı seçiminin demokrasiye, insan haklarına, barışa ve kardeşliğe hizmet etmesini diliyoruz.”

DSC_0095

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, ziyarette yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı seçimi sonucunda ülkenin yeni bir siyasal durumla karşı karşıya kalacağını söyledi. Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçileceğini anımsatan Beko, mevcut anayasal sistem içinde ortaya çok ciddi siyasi gerilimler çıkmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. Yarı başkanlık benzeri bir sistemin hayata geçirilmesinin, rejimin kolaylıkla diktaya dönüştürülmesi tehlikesini beraberinde getireceğinin altını çizen Beko, bu tür bir girişime ülke demokrasisinin geleceği açısından karşı durulması gerektiğini belirtti.

Genel Başkan Kani Beko konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Yarı başkanlık sistemine fiili geçiş sonucunu doğuracak adaylara kesinlikle DİSK olarak karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanının tüm toplum kesimlerine eşit mesafede olması, tarafsız olması, ayrıştıran değil birleştiren olması bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanının görevini yürütürken hukuk devleti ilkelerinden ödün vermemesi anayasal bir zorunluluktur. Seçilecek cumhurbaşkanının işçi sınıfının ve emekçilerin yaşam koşullarının gelişmesine katkı yapması, ülkemizin bağımsızlığı konusunda hassas olması, laik devlet yapısından ödün vermemesi, hukuk devleti ilkelerini görev ülküsü haline getirmesi DİSK’in başlıca taleplerindendir.

Cumhurbaşkanlığı makamında laiklik ve emekten yana yaşamı savunan, cinsiyetçi olmayan, eşitlikçi, halkçı, özgürlükçü, demokratik sosyal cumhuriyeti savunacak cumhurbaşkanı görmek istiyoruz.”

DSC_0096

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ise seçim sürecinde ilk günden itibaren DİSK’e de gelmek istediğini, zaman darlığı nedeniyle bugün ziyarette bulunabildiğini anlattı.

Beko’ya, “Söylediklerinizin hemen hemen tamamına katılıyorum. Gelecek seçimle ilgili en doğru okumayı sizin ifadenizde gördüm” diyen Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, seçimle ilgili çeşitli konulara değindi.

Seçimde 3 adayın yarışacağını hatırlatan İhsanoğlu, “Ben diğer iki adaya da iyi şanslar diliyorum” dedi. Kararı milletin sandıkta vereceğini, bu nedenle yarışın medeni, seviyeli, saygılı olmasını istediğini söyleyen İhsanoğlu, “Kimsenin hakkında kem söz söylemek istemiyorum, kem söz sahibine aittir” ifadesini kullandı. Nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğu konusunu değerlendiren İhsanoğlu, cumhurbaşkanının tüm ülkeyi kucaklaması gerektiğini anlattı.

Seçimde kendisi için yüzde 60 oy potansiyeli gördüklerini dile getiren İhsanoğlu, “Bu oyu aldığınız zaman o sandığın gücüyle yukarı çıkacaksınız. Oy vermeyen yüzde 40 ne olacak? Bana oy vermedi, bunlar ötekiler mi diyeceğim. Yoksa bu seçimde 76 milyon insan tercihini benim lehime yaptı ben herkesin cumhurbaşkanıyım mı diyeceğim? Birinci soru bu?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre seçileceğini, ona göre ant içerek görev yapacağını vurgulayan İhsanoğlu, işçi haklarıyla ilgili de şunları belirtti:

“Bizim her konuda, devletimiz kurulurken muasır medeniyet seviyesi lafı var ya, bunu biz her şeyde gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi 2023 senesinde Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacak. Biz istiyoruz ki şimdiye kadar işçi ve emekçi sınıfa karşı,  kardeşlerimize karşı eksik olan yasaları tamamlamamız lazım. ILO’nun seviyesine, bütün koyduğu kaidelere bu ülkede uymamız lazım. Uluslararası standart bu, muasır medeniyet seviyesi bu. ILO’nun hükümlerini iç mevzuatımızda benimsememiz. AB’nin işçi hayatıyla ilgili, işçi kesimiyle ilgili, sendikacılık haklarıyla ilgili insan hak ve hürriyetleriyle ilgili standartlarını, normlarını benimsememiz lazım. Taahhüdümüz budur bu konuda.”

ITUC ETUC