Image Map

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB heyeti Silopi'de

IŞID terör örgütünün katliamlarından kurtulmak için Türkiye sınırına kaçan Ezidiler, Şii Türkmenler ve Kürtler’in ihtiyaçlarını tespit edip yardımda bulunmak, kamuoyunun dikkatini çekmek için DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri Silopi’ye gittiler.

IMAG0155

Ziyarete Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Lami Özgen, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Şeyhmus Gökalp katıldı.

IMAG0132

DİSK,KESK,TMMOB ve TTB’den oluşan heyet incelemelerini sürdürüyor. IŞİD saldırılarından kaçan Şengalli Ezidilerin sığındığı Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesi’nin kamp alanını ziyaret ettiler. Şu ana kadar 5000 Ezidi Türkiye’ye sığınmışken on binlercesi sınırda bekletiliyor.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun ziyaret öncesi Doğan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalar için tıklayınız 

Ziyaretten fotolar: (Büyük boy görmek için görsellere tıklayınız) 

ITUC ETUC