Image Map

DİSK Torba Yasayı değerlendiriyor

Kamuoyunda Torba Yasa olarak anılan, 10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’a ilişkin DİSK görüşleri 16 Eylül 2014 Salı günü saat 11:00’da DİSK Genel Merkezi’nde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Genel Başkanımız Kani Beko ve DİSK Yönetim Kurulu’nun yapacağı basın toplantısına katılımınızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Tarih: 16 Eylül 2014 Salı

Saat : 11.00

Yer    : DİSK Genel Merkezi        

ITUC ETUC