Image Map

İzmir'deki taşerona karşı #Direnİşçi yürüyüşünün gazetelere yansımaları

Taşeron köleliğine ve iş cinayetlerine karşı DİSK’in 22 Eylül’de İzmir’de düzenlediği yürüyüşün gazetelere yansımları…

ITUC ETUC