Image Map

DİSK-AR: Açlık Sınırı 1283, Yoksulluk Sınırı 4057 TL

Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR) 2014 Kasım ayı için açlık ve yoksulluk sınırın verilerini açıkladı. TÜİK Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir hanenin sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir hane için açlık sınırı 1283, insanca yaşam sınırı ise 4057 TL olarak gerçekleşti. İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla insanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını da veriyor.

Tablo 1

Zorunlu Gıda Harcamaları
Yetişkin Kadın 10,67
Yetişkin Erkek 11,52
15-19 Yaş Erkek Çocuk 12,21
4-6 Yaş Kız Çocuğu 8,37
Toplam 42,77
AÇLIK SINIRI 1.283

Kaynak: TÜİK Madde fiyatları ile DİSK-AR Beslenme kalıbı üzerinden DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

 

Tablo 2- Yoksulluk sınırı

Harcama Kalemleri Harcama Tutarı Harcama Yüzdesi (%)
  1. Gıda ve içecekler
1283 31,63
  1. Giyim ve ayakkabı
254 6,25
  1. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar
1.148 28,29
  1. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri
232 5,73
  1. Sağlık
90 2,23
  1. Ulaştırma
396 9,76
  1. Haberleşme
174 4,30
  1. Eğlence ve kültür
89 2,20
8.Eğitim hizmetleri 79 1,96
9.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 168 4,14
10.Çeşitli mal ve hizmetler 143 3,53
YOKSULLUK SINIRI 4.057  

Kaynak: TÜİK Madde fiyatları ile Hanehalkı Tüketim araştırması ile DİSK-AR Beslenme kalıbı üzerinden DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 10,67 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 11,52 TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 12,21 TL, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 8,37 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir hanenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 42,77 TL.

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik hanenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 4057 TL’dir. Söz konusu ailenin gereksinimlerini karşılamasında “gıda, içecek vb.” için ayırması gereken tutar 1283, giyim ve ayakkabı için ayırması gereken tutar 254 TL’dir. Diğer harcama kalemleri ve ayrılması gereken tutarlar ise şöyledir: kira, su, elektrik vb. için 1148, mobilya, ev bakımı vb. için 232, sağlık için 90, ulaştırma için 396, haberleşme için 174, eğlence ve kültür hizmetleri için 89, eğitim için 79, lokanta, yemek, otel vb. için 168, çeşitli mal ve hizmetler için 143 TL.

 

ASGARİ ÜCRETLİNİN AÇLIKLA İMTİHANI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil. Söz konusu işçi asgari geçim indirimi dahil 891 TL asgari ücret geliri ile başka bir harcama yapmasızın ancak 21 gün ailesi ile birlikte sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Kalan 9 gün ise açlığa mahkum. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak istediğinde ise geliri sadece 6,5 gün yetebiliyor. Yani asgari ücretli 1 haftalık ücret için 4 hafta çalışıyor.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksini açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Araştırmada, DİSK-AR tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı  “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan derlenen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori

15-18 yaş arası bir erkek çocuk 3244 kalori

Yetişkin bir erkek 2953 kalori

Yetişkin bir kadın 2658 kalori

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim Harcamaları araştırması sonuçları ile oluşturulan harcama kalıbı esas alınmaktadır. Bunun nedeni 2003 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Tüketim Harcamaları araştırmasının en kapsamlı örnekleme dayanan çalışma olmasıdır.

yoksulluk

ITUC ETUC