Image Map

ITUC'tan Yeni Yıl Mesajı

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) yeni yıl mesajı yayımlayarak; İşçileri iş yerlerinde, parlamentolarda ve sokaklarda mücadeleyi sürdürmeye davet etti.

be981ac2_l

2015 yaklaşırken, demokrasi, insan hakları ve işçi hakları, çökmekte olan küresel ekonomi içerisinde büyük bir risk altındadır ve koşullar birçok ülkede giderek daha da kötüleşmektedir.

Son zamanlarda artan işsizlik, yoksulluk, istikrarsızlık, kayıt dışı iş gücü ekonomik durumun güvencesiz ve istikrarsız yapısı hukuk tanımaz çetelere ve son zamanlarda artan köktenciliğe son derece bereketli bir alan yaratmaktadır. Suudi Arabistan ve Katar gibi zengin ülkeler kendilerini savaş ve köktencilik ile birlikte konumlandırmaktadır. Bu devletler bizim açımızdan köle devletleridir.

Ebolanın giderek daha çok insanı etkilemesi ve 2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşadığımız en kötü göçmen krizi ile birlikte liderlerin iklim değişikliği konusunda etkisiz kalması gibi birçok sorun sendikaların öneminin bir kez daha altını çizmiştir.

Biz muhalefetin ve ilerlemenin sesiyiz. Demokrasiye ve haklarımıza olan inancımız ve işçilerin örgütlü gücü ile sosyal adaleti sağlayacağız.

İşçiler her zaman en öndeler ve biz de onlarla birlikteyiz.

 

  • Ölü bir gezegende iş olamaz; zararlı gaz salınımı için küresel bir anlaşma ve bunun önüne geçilmesi için ortak çalışmalar yapılması.
  • Köleliğin sonunu getireceğiz; Körfez ülkelerinde “kefalet” sistemi ile köleleşen işçilerin hakları verilmediği sürece Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmemesi.
  • Şirketlerin yetkileri sınırlandırılmalı ve verimli, güvenli ve güvenceli iş ve asgari ücretlerin artırılması sağlanması.
  • Grev hakkının güvence altına alınması
  • Göçmen işçilere hakları verilmeli; göçmen işçilerin ekonomik hakları verilmesi
  • Kadınlara eşit haklar verilmeli; Kadınlar işçidir, sendika üyesi ve lideridir, çocuğumuzdur, komşumuzdur ve emeklerinin karşılıklarını ayrımcılık gözetilmeden almalarının sağlanması.
  • Gençlere iş güvencesi verilmeli; gençlere, çocuklara, torunlarımıza işsizlik ve sosyal güvenlikten faydalanmaları konularında destek verilmesi.

Bunlar gibi birçok konuda 2014 yılında işçiler ve sendikalar olarak verdiğimiz mücadeleyi iş yerlerimizde, parlamentolarımızda ve gerekirse sokaklarda sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Sharan Burrow                                                                                                                  

ITUC Genel Sekreteri

Joao Felicio

ITUC Genel Başkanı

ITUC ETUC