Image Map

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır, yargılanamaz! EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR!

1MAYISPankart

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının katılımıyla 26 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 11:00’da DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

DSC_4982

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu çağrı metni şöyle:

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, YARGILANAMAZ!

Padişah fermanını yazdı. Ve o ferman bizi 6 Şubat 2015’te Çağlayan Adliyesi’ne çağırıyor. 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor.

Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur.

Türkiye mahkemeleri de 1 Mayıs’ta Taksim alanına yıllardır yaptığımız çağrılarla ilgili defalarca “beraat” ve “takipsizlik” kararları vermiştir. Verilen mücadeleler sonucu 2010, 2011 ve 2012’de Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına herhangi bir saldırı olmamış, emeğin birlik-mücadele ve dayanışma bu alanda yüz binlerle, coşku içinde, şarkılarla türkülerle kutlanmıştır.

Her yıl daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla gerçekleşen Taksim 1 Mayıs’ı iktidarı rahatsız etmiş ve 2012’deki devasa kutlamanın ardından 2013’te saldırılar başlamıştır. AKP hükümeti tüm mahkeme kararlarına ve üç yıl boyunca hiçbir olumsuz durum yaşanmamasına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklayarak suç işlemiştir. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırmak değil bunu engellemek suçtur.

İşte bu nedenle fermanın çağırdığı zamanda, çağırdığı yerde olacağız. 6 Şubat 2014 Cuma günü saat 9’da Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulunacağız. Bu fermana karşı bizler kendimizi değil davamızı savunmak için orada olacağız. Bu fermana karşı savunma yapmaya değil milyonlarca işçi ve emekçi adına bu fermanı yargılamaya gidiyoruz.

  • 6 Şubat’ta Çağlayan’da emekçiler faşizmi yargılayacak!

Çünkü faşizmin amacı emeğiyle geçinenlerin, açlık sınırının altında ücretlerle çalışırken sessiz kalması, ölürken bile çığlık atmaması, taşeron köleliğinin sürmesidir!

  • 6 Şubat’ta Çağlayan’da emekçiler faşizmi yargılayacak!

Çünkü faşizmin amacı Anayasal haklarımızı kullanmamamız, sendikasız çalışmamız, hakkımızı arayıp sormamamızdır!

  • 6 Şubat’ta Çağlayan’da emekçiler faşizmi yargılayacak!

Çünkü faşizmin amacı ayakkabı kutularının, kaçak saraylarının, asgari ücretten pahalı kadehlerinin bekasını korumaktır.

  • 6 Şubat’ta Çağlayan’da emekçiler faşizmi yargılayacak!

Çünkü mücadele ederek, direnerek, mahkemelerde de haklılığımızı tescil ettirerek kazandığımız 1 Mayıs alanımızı savunmak ve 1977 başta olmak üzere 1 Mayıs’larda katledilen arkadaşlarımızın anısını yaşatmak görevimizidir.

6 Şubat’ta Çağlayan’da emekçiler faşizmi yargılayacak!

Gelin AKP faşizmini hep beraber yargılayalım. Tüm işçileri, emekçileri, mühendisleri, hekimleri, hukukçuları, emek dostlarını, 1 Mayıs’ta Taksim’e omuz omuza yürüdüğümüz tüm dostlarımızı bu fermanı yırtmaya çağırıyoruz.

DSC_4984 DSC_MAYIS_DURUSMA_Afis

ITUC ETUC