Image Map

Ankara'da DİSK'li kadınlar konferansta buluştu

kadın

DİSK Ankara Kadın Komisyonu’nun “Güvencesizleştirmeye Karşı Haklarımız İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz” sloganıyla örgütlediği Kadın Konferansı  7 Şubat’ta Genel İş Genel Merkezi’nde toplandı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkzoğlu yaptığı açılış konuşmasında iktidarın kadınlara yönelik yasalarının ve kadın düşmanı uygulamalarının kadınları aile içine hapsedip, esnek çalışmaya ve güvencesizliğe mahkum ettiğini ifade etti.  Doğum/annelik gibi gerekçelerle düzenlenen “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması” paketi ile özel istihdam bürolarının dayatıldığını, güvencesiz çalışmanın, kadınlardan başlayarak sınıfın geneline yaygınlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Çerkezoğlu esnek çalışmaya, güvencesiz çalışmaya geçit vermeyeceklerini, saldırının odağında kadınlar varsak direnişin odağında da kadınların olacağını söyledi.

DSC_0011

Arzu Çerkezoğlu’nun açılış konuşmasının ardından (Sosyal İş Sendikasından) Ecehan Balta’nın sunumuyla toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin derinleştirilmesi, kadın emeği ve çalışma yaşamına ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Bu sunumun ardından (Dev Sağlık İş Sendikasından ) Sevinç Hocaoğulları’nın “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması” paketinin içeriğine ilişkin sunumuyla birlikte paket değerlendirildi. Kadınları güvencesizleştiren, kısmi zamanlı çalışma ile düşük ücrete mahkum ederken emeklilik hakkını gasp eden paketin bu şekliyle kabul edilemeyeceği değerlendirildi.

DSC_0015

Konferansın ikinci bölümünde farklı sektörlerde çalışan kadınlar işyerlerinde ve işkollarında kadın işçiler olarak yaşadıkları sorunları ifade etti, çözüm önerileri geliştirildi. “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması” paketinin kadınlara anlatılmasına dair yapılabilecek çalışmalar ile 8 Mart sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Konferans sonuç metni ayrıca yayınlanacak.

DSC_0004

DSC_0007

ITUC ETUC