Image Map

Ankara'daki Kadın Konferansımızın gazetelere yansımaları

DİSK Ankara Kadın Komisyonu’nun 8 Şubat’ta Genel İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Güvencesizleştirmeye Karşı Haklarımız İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz” başlıklı Kadın Konferansı’nın gazetelere yansımaları

aydınlık

Aydınlık

Evrensel

Evrensel

Özgür Gündem

Özgür Gündem

ITUC ETUC