Image Map

İşçi cinayetleri İLO gündeminde

Türkiye, 155 Sayılı ILO sözleşmesini ihlal ettiği için ILO Konferansı’nda mercek altına alındı, ILO hükümeti uyardı. İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 104. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türkiye bu yıl “İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme” nedeniyle gündeme geldi.

Son yıllarda yaşanan iş cinayetleriyle dünya gündeminde olan Türkiye işçi sağlığı ve güvenliği sözleşmesinden dolayı Konferans’ta incelenen tek ülke oldu.

104. ILO Konferansı Cenevre'de toplandı

104. ILO Konferansı Cenevre’de toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan “Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi” hükümeti uyararak yasaları 155 sayılı sözleşmeye uygun biçimde yeniden düzenlemeye davet etti. Komite ayrıca tehlikeli durumlarda işçilerin işten kaçınma hakkına dikkat çekti ve hükümete sendika etkinliklerine müdahale etmeme aksine sendikalarla diyalog kurma çağrısı yaptı.

Uluslararası işçi ve işveren gruplarının ortak önerisiyle hazırlanan sonuç metninde Türkiye ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Hükümeti

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı işçilerin yakın ve ciddi tehlike durumunda işten kaçınma hakkını da içerecek biçimde, 155 Sayılı Sözleşme’nin kapsamına uygun olarak yeniden düzenlemeye
  • Ulusal Eylem Planı’nda yer alan ve işyeri güvenliğini arttırmayı hedefleyen tedbirlerin etkisini arttırmaya
  • Sağlık ve güvenlik alanında, meslek hastalıkları dâhil olmak üzere, kayıt ve gözlem sistemlerinin geliştirilmeye
  • Alt-işverenler dâhil olmak üzere, iş denetimlerinin sayıca arttırılması; yasalara ve yönetmeliklere aykırı durumlarda caydırıcı yaptırımların uygulanmasını garanti altına almaya
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği talepleriyle düzenlenen yasal, barışçıl ve meşru sendikal faaliyetlere müdahale etmekten vazgeçmeye ve bunun yerine ülke içindeki bütün toplumsal taraflarla gerçek bir diyalog sürecinin tesis etmeye
  • Sözleşmeyle ilgili raporunu yılsonuna kadar Uzmanlar Komitesi’ne teslim etmeye ve ILO’nun Teknik Yardımı’ndan faydalanmaya

davet ediyoruz.

Sonuç olarak, ILO Konferansı bir kez daha malumu ilan etmiştir!

Uluslararası düzeyde hem işçi hem de işveren temsilcileri Türkiye’deki işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklere dikkat çekmiştir. Türkiye bir kez daha ILO sözleşmeleri ihlal eden ülkeler listesinde yer almıştır.

Kurulacak yeni hükümete şimdiden çağrı yapıyoruz. İşçi cinayetlerini durduracak adımları atsınlar, artık çalışırken ölmek istemiyoruz.

18645283831_76717ed1e9_b

ILO Türkiye’yi işçi sağlığı ve güvenliği konusunda uyardı.


 

ILO Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanması Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin karar metni için lütfen tıklayın.

Turkey 155

ITUC ETUC