Image Map

10 EKİM’DE HEPBİRLİKTE ANKARA’DAYIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin katılımcısı örgütler 1 Ekim 2015 tarihinde TMMOB’de ortak bir basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın başlattığı toplantıda katılımcı örgütler ayrı ayrı mitingle ilgili değerlendirme yaptılar ve 10 Ekim Mitingi’ne çağrıda bulundular.

Basın toplantısına, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Genel Sekreteri Özden Şener, DİSK/Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun ile EHP Genel Başkan Yardımcısı Can Ersoy,  Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Genel Meclis Üyesi Çağdaş Küpeli, HDP Emek Komisyonundan Şefik Çolak ile Ankara İl Yönetiminden Haydar Üstündal ve M. Ali Tosun, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fadime Tükyılmaz, Haziran Hareketi Sözcüsü Haydar İlker, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Haziran Hareketi’nden Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan Recai Ulutaş ve Oktay Kandemir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden Hüseyin Aydoğdu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi M. Sezai Berber, Hacı Bektaş Kültür Vakfı’ndan Ercan Geçmez ve SYKP Eş Başkanı Nejla Kurul katıldılar.

2a_79 3a_66 5a_22 dsc_1280

ITUC ETUC