Image Map

29 Ocak 2016 tarihli Üçlü Danışma Kurulu’nda dile getirilen görüş ve önerilerimiz

16041425-dfad-48e0-9b7b-3a4f881b6c9d

29 Ocak 2016 tarihinde toplanan “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısında DİSK heyeti tarafından dile getirilen görüş ve öneriler:

29 Ocak 2016 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen bu yılın ikinci “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısında 64. Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda çalışma hayatı ile ilgili yer alan reform ve icraatları görüşülmeye devam edildi. Toplantıya DİSK adına Genel Başkanımız Kani Beko, DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü Tevfik Güneş ve Genel-İş Sendikamızın uzmanı Çağdaş Küpeli katıldı.

Bir önceki toplantıda olduğu gibi bu “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısında da esnek çalışma adı altında işçileri daha da güvencesiz çalıştırmayı öngören düzenlemeler gündeme getirilirken, bugüne kadar konfederasyonumuzun sunduğu raporlar, getirdiği eleştiriler ve yaptığı çalışmaların dikkate alınmadığı görülmüştür.

Özel İstihdam Büroları’na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi başta olmak üzere, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak düzenlemeler ile ilgili olarak DİSK heyetinin dile getirdiği görüş ve öneriler şunlardır:

Konfederasyonumuz, özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesini “kiralık işçilik” olarak nitelendirmekte, işçilerin köleleştirilmesinin bir adımı olarak görmektedir. İşçi sınıfına çağdışı kölelik koşullarında çalışma dayatılmaktadır. Böylece işçi simsarlığına yasal koruma getirilecek, işçiler köle satar gibi bürolardan satılacaktır. Soma’dan tanık olduğumuz “Dayıbaşılık” sistemi yasallaşacak, taşeron köleliğini bile aratacak bir güvencesiz çalıştırma biçimi getirilecektir.

Diğer konu başlıklarına bakıldığında “Özel İstihdam Büroları”nın özellikle kadın işçiler için önerildiği, “Aile ve çalışma yaşamının uyumlulaştırılması” adı altında kadınların part-time, güvencesiz istihdamının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu da esnek ve güvencesiz çalışmanın kadınlardan başlayarak yaygınlaştırılması anlamına gelmektedir.

Gündeme getirilen “ev eksenli çalışma” ile çocuk bakımı başta olmak üzere zaten hane içi hizmetlerin tüm yükünü sırtlayan kadınlar evlere kapatılarak nitelikli istihdam olanaklarından yoksun bırakılacaktır. Kadınlar için ev eksenli çalışma bizim açımızdan desteklenmesi değil kısıtlaması gereken bir çalışma biçimidir.

Esnek çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma gibi düzenlemeler ile istihdam yaratılmayacak, kayıt dışı engellenmeyecek bilakis daha çok artacaktır. Ayrıca bu talepler sendikaların örgütlü olduğu alanları dağıtma talebidir.

Kısacası DİSK, Özel İstihdam Bürolarına ve bu büroların faaliyetlerinin ödünç (geçici) iş ilişkisini kapsayacak biçimde genişletilmesine kesin olarak karşıdır. Bunun dışında Kıdem Tazminatının “fon sistemi” adı altında kaldırılmasını hiçbir koşulda kabul etmediğimiz ve tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız, şartsız kadro talebimiz bir kez daha dile getirilmiştir.

20160201023134

ITUC ETUC