Image Map

ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”

cc_mlgfweae-ms4Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Türkiye ve AB arasında yürütülen Mülteciler için Ortak Eylem Planı müzakerelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamamış olmasını ve Konsey’in son açıklamasında insanlığın hiçe sayılmasını ağır biçimde eleştiriyor.

Bu konuda, ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, “AB-Türkiye Mülteciler Zirvesi” sonuçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Visentini yaptığı açıklamada, “AB Türkiye’ye mültecileri insanlık dışı koşullara sahip kamplarda tutması için ödeme yapmayı aklından bile geçirmemelidir. Mültecileri Avrupa dışında tutulması, AB üyelik görüşmelerinin hızlandırılması için pazarlık konusu olmamalıdır.” dedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

Devlet Başkanları toplantısının sonuç metni, tahlil ve önerileri açısından korkunç eksiklikler içermektedir.

ETUC, AB üyesi devletleri uyarıyor;

  • Mülteciler savaştan kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan insanlardır.
  • Mültecileri ticari meta haline getirmek insanlık dışıdır ve daha insani sonuçlara yol açmayacaktır. Türkiye’ye ödeme yapmak Suriyelilerin, Iraklıların ve diğerlerinin ülkelerinde maruz kaldıkları tehlikeyi azaltmayacaktır.
  • Suriyelilerin değiş-tokuş edilmesi anlamsızdır ve uluslararası yasaların ve AB antlaşmalarının ihlal edilmesidir.

Uluslararası kamuoyunun birinci görevi sığınmacılara barınma imkanı sağlamaktır. Bazı yurttaşların kahramanca katkılarına rağmen AB bu konuda kesinlikle sınıfta kalmıştır.

Cezaevindeki gazeteciler, sendikal haklardaki eksiklik, Kürtlere yönelik uygulamalar ve Suriye savaşındaki kuşkulu rolü, Türkiye’nin AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu açıkça göstermektedir.

ETUC uluslararası kamuoyunu uzun süredir Orta Doğu’da barışın yeniden tesis edilmesi için zaman ve kaynak ayırmaya çağırmaktadır, AB üyesi devletler de mültecilerin entegrasyonu için çaba sarf etmelidir.

ITUC ETUC