Image Map

DİSK-AR Genç İşsizliği Raporu

19 Mayıs’ta 877 bin genç işsiz!

Genç işsizliği yüzde 18,6                          

Üniversiteli işsiz sayısı 670 bine ulaştı

Özet

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında genç işsizliğini değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 16 Mayıs 2016 günü açıkladığı Şubat 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dayalı DİSK-AR değerlendirmesinin özet sonuçları:

  • Genç işsizliği (15-24 yaş) yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı genç işsizliği 20.8 olarak gerçekleşti.
  • Genç işsiz sayısı son iki yılda 117 bin artarak 877 bine ulaştı.
  • Genç kadın işsizliği, yüzde 20,7’ye tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 24,4’e ulaştı.
  • Genç ve eğitimli işsizliğinde çarpıcı artışlar var. Son iki yılda 181 bin üniversite mezunu işsizler ordusuna katıldı.
  • Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 670 bine ulaştı. Üniversiteli işsizlikte iki yıllık artış yüzde 35 oldu.
Grafik 1: Genç İşsizlik Oranları (Şubat 2016)

grafik1

Tarım dışı genç işsizliği genel olarak yüzde 20.8 olarak gerçekleşirken, genç kadın işsizliği 20,7 ve tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,4 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranları bir yılın Şubat ayında düşüş gösterirken 2014 Şubat dönemine göre artış gösterdi.

Tablo 1: Genç İşsizlik Oranları (2014-2016)

tablo1

 

 

 

 

                                                          * Açıklamalar bölümüne bakınız

Genç işsizliği toplumsal cinsiyet açısından eşitsiz bir görünüm gösteriyor. Kadın işsizliği her alanda daha yüksek seyrediyor. Kadınlar daha az istihdam edilip daha çok işsiz kalıyor. Şubat 2016’da yüzde 20,7 olarak gerçekleşen genç kadın işsizliği ortalama genç işsizlik oranının oldukça üzerindedir. Yüksek öğrenimli işgücünde işsizlik 2014 Şubat ayında yüzde 9 iken 2016 Şubat ayında yüzde 9,9’a çıktı.

Tablo 2: İşsiz Sayıları (2014-2016) (Bin)

tablo2

 

 

 

Yüksek öğrenimli işsizlik artış eğilimi ürkütücü boyuttadır. Şubat 2016’da yüksek öğrenimli işsiz sayısı 669 bine ulaştı. Şubat 2014’ten bu yana tam 181 bin üniversite mezunu işsiz ordusuna katıldı. Yüksek öğrenimli işsiz sayısı son iki yılda yüzde 35 oranında arttı. Yüksek öğrenimdeki işsizlik son yıllarda yapay biçimde artırılan yüksek öğrenim kapasitesinin bir sonucu olarak da görülebilir.

Grafik 2: Eğitim Durumuna Göre İşsiz Artış Oranı (2014-2016)

grafik2

 

ITUC ETUC