Image Map

Dost Cam işçisine coşkulu ve kitlesel ziyaret

 

dostcam4

İzmir’de direnişte olan Cam Keramik-İş sendikamız üyesi Dostcam işçilerine kitlesel bir ziyaret gerçekleştirildi. 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen ziyarete DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı‘nın yanı sıra sendikalarımızın şube yöneticileri, KESK-TMMOB-TTB temsilcileri ve işçiler katıldı.

diskdost1

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü önünde toplanarak yürüyüşe geçen kitle ‘Dostcam İşçisi Direnişin Simgesi’ ve ‘Yaşasın Sınıf Dayanışması’ sloganlarını atarak fabrikaya yürüdü.

51713

Fabrika önünde işçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, bir taraftan işçilerin sendikaya üye oldukları için işten atıldığını diğer taraftan da işçilere kölelik çalışma koşullarını dayatan yasaların meclisten geçtiğini ifade ederek ““Kiralık işçilik” ile getirilen kölelik düzeni de yetmemiş gibi bir de kıdem tazminatımıza göz dikmeye devam ediyorlar. Bu durumda arkadaşlar, işçi sınıfı için yapılacak şey bellidir. Üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından direnişteki işçilere getirilen erzaklar elbirliği ile kamyonlardan indirildi.

dostcam2

Sendikal hakları için direnen Cam Keramik İş üyesi Dost Cam işçilerini ziyarette Genel Başkanımız Kani Beko’nun yaptığı konuşmanın tam metni:

Bugün burada 44 gündür onurlu mücadelelerini sürdüren Cam Keramik İş sendikamız üyesi işçi kardeşlerimi selamlıyorum.

Açlık sınırında ücretlerle ve ağır çalışma koşulları altında yaşamlarını sürdüren Dost Cam işçileri Anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldılar. Anayasanın 51. Maddesi, tüm işçilere, ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın sendikaya üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. Ancak Dost Cam’da işveren işçilerin sendikaya üye olmalarını engelleyerek Anayasal bir hakkı çiğnemektedir.

Maalesef ülkemizde sendikal hak ve özgürlükler ayaklar altına alınıyor. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Bu baskılar nedeniyle bugün Türkiye’de her yüz işçiden sadece 5’i toplu sözleşme hakkından faydalanıyor.

Ancak tüm bu baskılara ve tehditlere rağmen İzmir Çiğli’deki Dost Cam işçileri gibi onurlu işçiler haklarına, hukukuna direnerek sahip çıkıyor. Selam olsun Cam Keramik İş üyesi Dost Cam işçilerine, selam olsun Direnİşçi DİSK’li işçilere…

Değerli basın emekçileri ve mücadele arkadaşlarım;

Bir yandan işçiler sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarılırken, bir yandan da işçi sınıfına kölelik dayatan yasalar meclisten geçiyor. “Kiralık işçilik” yasasına evet oyu kullanan vekilleri herkes gördü. AKP milletvekilleri sabahlara kadar mesai yaparak bu yasanın çıkmasına uğraştı. İşçileri köle pazarında köle alıp gibi satmaya evet dediler. İşçilerin asla emekli olamayacakları, kıdem tazminatı alamayacakları, işsizlik sigortasından faydalanamayacakları bir düzene evet dediler. Maalesef diğer konfederasyonlar da bu süreçte DİSK’i yalnız bırakıp, köleliğe onay verdiler. İşyerlerinde, alanlarda ve TBMM’de defalarca ifade ettik: Bu insanlık dışı çalışma düzeni Anayasa’ya aykırıdır. Cumhurbaşkanı bu hukuk dışı ve insanlık dışı yasayı onaylarsa biz mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz ve yasanın iptalini isteyeceğiz.

“Kiralık işçilik” ile getirilen kölelik düzeni de yetmemiş gibi bir de kıdem tazminatımıza göz dikmeye devam ediyorlar. Bu durumda arkadaşlar, işçi sınıfı için yapılacak şey bellidir. Üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz!

Değerli mücadele arkadaşlarım;

Kiralık işçi yasası ile beraber işçi simsarlığı serbest hale geliyor. Soma’dan tanık olduğumuz dayıbaşı sistemi yasal hale geliyor. Daha dün Soma’daydık. Orada KESK-TMMOB ve TTB’den dostlarımızla beraber Soma’nın acılarını paylaştık. 2 yıl önce hükümet tarafından verilen sözleri unutmadık. Peki o günden bugüne ne oldu? 2 yılda en az 12 Soma katliamı kadar işçi çalışırken can verdi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına dair hiçbir önerimiz uygulanmadı. ILO’nun sözleşmeleri uygulanmadı. Ermenek’te, Torunlar’da, Gölmarmara’da işçiler ölmeye devam etti ve hala hiçbir siyasi sorumlu hesap vermedi. Sonuç olarak cinayetler ve katliamlar devam etti.

Değerli mücadele arkadaşlarım,

Burada Dost Cam’da da sosyal bir cinayet işlemektedir. Burada işten atılan yüze yakın kardeşimiz var. Bu arkadaşlarımızın akşam evlerinde tencereleri nasıl kaynayacak? Bu arkadaşlarımız çocuklarını nasıl doyuracak, bu çocuklar okullarına nasıl devam edecek? Dost Cam işçileri Anayasal haklarını kullandı diye, yüzlerce çocuğun geleceği ile oynayanlar, yarın kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakacak?

Değerli basın emekçileri;

İşten atılan arkadaşlarımızın işe iade davaları açıldı ve hukuki süreç başladı. Ancak ben burada işverene bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. İşçilerin Anayasal haklarına saygı gösterin ve işten attığınız işçileri geri alın. Burada üretim yeniden başlasın ve mahkemeleri beklemeden iş barışı sağlansın. Biz burada DİSK olarak her türlü sorumluluğu almaya, görüşmeye, konuşmaya hazırız.

Ancak siz görüşmekten, konuşmaktan kaçarsınız, işçilerin haklarını yok sayarsanız Dost Cam işçisi de direnmeye devam edecektir. Biliniz ki Dost Cam işçisi bu direnişinde yalnız kalmadı ve asla yalnız kalmayacak.

Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen bu arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar, insanca yaşayabilecekleri bir toplu sözleşme yapana kadar onlarla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun biz bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız.

Dost Cam işçisi yalnız değildir! Atılan işçiler geri alınsın!

İnadına Sendika, İnadına DİSK!

dostcam3

ITUC ETUC