Image Map

Genel Başkanımız Kani Beko TMMOB Genel Kurulu’na katıldı

????????????????????????????????????

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) 44. Olağan Genel Kurulu, 26 Mayıs Perşembe günü Ankara’daki Kocatepe Kültür Merkezinde başladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katıldığı Genel Kurul, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmasıyla başladı. Soğancı’nın ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan birer konuşma yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul konuşması:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin çok değerli Genel Başkanı ve yöneticileri, değerli delegeler, sevgili konuklar, değerli baskın emekçileri.. Olağan Genel Kurulu’nuzu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli mücadele arkadaşlarım,

????????????????????????????????????

Emek için, barış için, demokrasi için on yıllardır omuz omuza, birlikte mücadele ediyoruz. İçinde bulunduğunuz koşullar altında bu tarihsel birlikteliğimizi daha da güçlendirmek zorundayız. Emeğin, barışın ve demokrasinin büyük bir saldırı altında olduğu, ülkemizin karanlık bir uçuruma sürüklenmek istendiği bu günlerde omuz omuza olmak bir görevdir.

İşyerlerimizde, alanlarda, sokaklarda, mahkeme salonlarında kısacası hayatın her alanında bu mücadeleyi beraber yürütüyoruz, beraber yürütmeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Bugün AKP eliyle ülkemizde yeni bir rejim kuruldu/kuruluyor. Bu rejimin nasıl bir rejim olduğuna geçtiğimiz hafta beraberce tanık olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef kendisine yönelik bir darbe girişimini onayladı. Böylece yasama organı olan TBMM, tamamen iktidarın denetimindeki mahkemelere teslim edildi. Gidilen yer açıkça ortadadır ve kimse niyetini gizlememektedir: Amaç başkanlık sistemine geçiş adı altında tek adam rejimi kurmaktır. Amaç bu yolda tüm engelleri ortadan kaldırmaktır.

Türkiye’de yeni bir rejim kurulurken, parlamenter demokrasinin, güçler ayrılığı ilkesinin, seçme ve seçilme hakkının ve laikliğin son kırıntıları da yok ediliyor. Yeni rejimin nasıl bir rejim olduğunu gösteren ikinci olay da iktidar partisinin olağanüstü genel kuruluydu.  Bu kongrede sadece tek bir kişinin oy hakkı vardı. Kimsenin farklı düşünme, itiraz etme hakkı yoktu. Tek bir kişinin karar verdiği, tek bir kişinin seçtiği, gerisinin hazır ola geçtiği düzenin demokrasi ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bu düzende amaçlanan herkesin sorgusuz sualsiz biat etmesidir, itaat etmesidir.

Değerli mücadele arkadaşlarım,

Tamamen tek bir kişiye kul olmuş, sermayeye köle olmuş bir toplum yaratılmak isteniyor. Hayallerindeki toplum köleliği kader olarak, fıtrat olarak kabul eden bir toplumdur.

Hükümetin geçtiğimiz hafta çıkardığı kiralık işçi yasası “Hedef 2023” derken neyi kastettiklerini göstermektedir. İşçileri çağdışı bir biçimde, köle pazarında köle alıp satar gibi pazarlamak için yasa çıkardılar. Tarihteki en büyük insanlık suçlarından biri olan “köle ticareti”ni 21’inci yüzyılda serbest bıraktılar. Yasa teklifi basın biçimde meclise getirildi, vekiller el kaldırdı indirdi, Cumhurbaşkanı jet hızıyla onayladı. Şimdi biz bu utanç yasasını Anayasa Mahkemeni’ne götüreceğiz.

Seçimlerden önce “taşerona kadro” sözü verip seçimlerden sonra daha beter bir kölelik düzenini getirenlerin amacı bellidir. Amaç daha fazla kar uğruna, insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına almaktır.

Bu düzen “daha fazla kar” uğruna “daha fazla kan” dökmektedir. İki hafta önce TMMOB Genel Başkanı ve temsilcileri ile beraber, diğer dostlarımıza, KESK ve TTB üyeleriyle beraber Soma’da idik. Soma’nın acılarını paylaştık. 2 yıl önce hükümet tarafından verilen sözleri unutmadık. Peki o günden bugüne ne oldu? 2 yılda en az 12 Soma katliamı kadar işçi çalışırken can verdi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına dair hiçbir önerimiz uygulanmadı. ILO’nun sözleşmeleri uygulanmadı. Ermenek’te, Torunlar’da, Gölmarmara’da işçiler ölmeye devam etti ve hala hiçbir siyasi sorumlu hesap vermedi. Tüm sorumluluk 1-2 mühendise yıkıldı. Ve sonuç olarak cinayetler ve katliamlar devam etti.

Bizler DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak yıllardır iş cinayetlerine karşı çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz. Taşeron düzenini kaldırın diyoruz. Sendikalaşmanın, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırın diyoruz. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin yönetiminde yer aldığı, bağımsız Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu kurulsun diyoruz. Ama ülkeyi yönetenler, bizim aklın ve bilimin ışığında söylediklerimize kulak vermiyorlar. Çünkü akılları fikirleri daha büyük kar, daha büyük rant, daha büyük sarayda!

Bu uğurda sadece insanları değil, doğayı ve kentleri de yok ediyorlar. “Kentsel dönüşüm” diyerek, “HES” diyerek, “Mega Proje” diyerek doğayı ve kentleri yağmalıyorlar. Yağmaya ve talana itiraz eden herkesi, en fazla da siz mimarları, mühendisleri, şehir plancılarını “düşman” ilan ediyorlar. TMMOB’u ve odaları kuşatarak, baskı altına alarak teslim almaya çalışıyorlar.

Ancak biz biliyoruz ki ranttan önce halkı düşünen, sermayeden önce işçiyi ve emekçileri düşünen mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları bu ülkeyi ve halkını en çok sevenlerdir. TMMOB’nin devrimci geleneğinin simge Genel Başkanı Teoman Öztürk’ün yolunda yürüyenlerin ülkesine ve halkına duyduğu sevgiyi sorgulamak, hırsızların, yağmacıların, talancıların haddine değildir. “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için” yola çıktığını söyleyen Teoman Başkan’ın dediği gibi: “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemleri söküp atamaz”

Bugün bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar, biat etmeyenler, itaat etmeyenler var. Aklın ve bilimin rehberliğinde emekçi halk için mücadele eden tüm mimarları, mühendisleri ve şehir plancılarını bir kez daha selamlıyorum.

Bizler işyerlerinde, meydanlarda, sokaklarda sizinle yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Son olarak Sayın Genel Başkan Mehmet Soğancı’ya da bugüne kadar emek, barış, demokrasi mücadelesindeki emekleri için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki, dayanışmamız ve mücadelemiz bundan sonra da devam edecek; faşizme karşı meydanlarda kol kola omuz omuza olmaya devam edeceğiz!

Bu duygu ve düşüncelerimle, Genel Kurulunuzu ve hepinizi tek tek bir kez daha DİSK adına selamlıyor, başarılar diliyorum.

 

 

ITUC ETUC