Image Map

EŞİTLİK-ÖZGÜRLÜK ve KARDEŞLİK İÇİN DAYANIŞMA!

Fransa’nın Nice kentinde yaşanan katliamla ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Açıklaması

EŞİTLİK-ÖZGÜRLÜK ve KARDEŞLİK İÇİN DAYANIŞMA!

“Nerede bir can ölse, Oralı olur yüreğim, olmalı zaten. Olmazsa “insan” olmaz yüreğim”  (Ahmet Arif)

Fransa’nın Nice kentinde onlarca insanın ölmesinde, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan alçakça saldırının acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Sivil-savunmasız insanları hedef alan bu katliam, monarşinin sembolü olan Bastille Hapishanesi’ni hedef alan halk ayaklanmasının yıldönümünde yapılmıştır çünkü saldırganlar insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden birinin “Eşitlik-Özgürlük ve Kardeşlik” gibi değerlerine düşmandır.

“Eşitlik-Özgürlük ve Kardeşlik” değerleri kapitalist uygarlık tarafından örselendikçe, halklar sermayenin ve emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda etnik-mezhepsel temelde bölündükçe, dünya barbarlığın hüküm sürdüğü bir yer haline gelmektedir.

Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi içinde bulunduğumuz çağda bizlere dayatılan emperyalist-kapitalist düzen, sadece ve sadece işsizlik, yoksulluk, savaş, ırkçılık, ayrımcılık, köktendincilik, gericilik ve kriz üretmektedir.

Hükümetlerin, Ortadoğu’da IŞİD ve benzeri cihatçı örgütleri besleyen politikalarının bedelini tüm insanlık ödemektedir.

Suruç katliamının yıldönümüne yaklaştığımız, Bağdat’ta yüzlerce insanı vahşi katliamlarda yitirdiğimiz bugünlerde sadece ülkemizin ve bölgemizin değil tüm dünya halklarının barbarlık tehdidi altına olduğu, acılarımız kadar mücadelemizin de ortak olması gerektiği açıktır.

Tarihin akışı bir kez daha doğrulamaktadır: “Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik” değerlerine gerçek içeriğini kazandırarak bu barbarlık çağına son vermek için işçi sınıfı dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmelidir.

Fransa halkına başsağlığı diliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

ITUC ETUC