Image Map

ETUC: Darbe girişimini ve hükümetin baskıcı uygulamalarını kınıyoruz

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, (ETUC) 15 Temmuz Cuma günü Türkiye’de gerçekleştirilen darbe girişimini şiddetle kınamakta ve demokrasinin askeri güçler tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Türk hükümetinin darbe girişiminden sonra başlattığı büyük tasfiyeyi de kınamaktadır.

Cuma gününden bu yana binlerce asker ve polis tutuklandığı gibi giderek ivme kazanan bir süreç içinde üniversite dekanları, Eğitim Bakanlığı çalışanları, gazeteciler ve medya çalışanları, din görevlileri, hakim ve savcılar, öğretmenler, kamu çalışanları, işçiler ve vatandaşlar işten çıkarılmış ya da göz altına alınmıştır. Tutuklamaların hızı ve kapsamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişimini her türlü demokratik muhalefete karşı bir araç olarak kullandığı endişesini doğurmaktadır.

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini şunları söylemiştir: “Sözde ‘komplo’ Anayasada anti-demokratik değişikliklere gidilmesini meşrulaştıramaz. Türkiye insan haklarına, temel özgürlüklere ve demokrasiye tam anlamıyla saygı göstermeli ve hukukun üstünlüğü ilkesine uymalıdır. Bir AB adayı olarak Türkiye –idam cezasını da reddeden– İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesine uymak zorundadır”.

“Bu anti-demokratik dalga Türkiye’deki mültecilerin durumu ile ilgili kaygılara yenilerini eklemektedir; kaldı ki Türkiye’nin korunmaya ihtiyaç duyan insanlar için güvenli bir sığınak olduğunu düşünmek olanaklı değildir. Şimdi AB’nin, AB-Türkiye ilişkilerinden sorumlu olanların ve üye devletlerin, mültecilerin ortak ve geliştirilmiş bir sığınma sistemine dâhil edilmesi için çabalarını artırması gerekmektedir”.

“Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’ni Türkiye’deki sert ve baskıcı ‘önlemleri’ açıkça kınamaya ve –durum AB’nin temel değerlerinin ihlal edildiği bir hal aldığı takdirde–AB’ye üyelik sürecinin askıya alınması da dâhil olmak üzere gerekli tüm önlemleri göz önünde bulundurmaya davet etmektedir”.


https://www.etuc.org/press/etuc-condemns-failed-coup-and-government-crack-down-turkey#.V5C7kbiLS00

ITUC ETUC