Image Map

KARALAMALARA VE İFTİRALARA KARŞI ZORUNLU AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organları tarafından DİSK’e karşı yürütülen karalama kampanyası ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu’nun açıklaması

KARALAMALARA VE İFTİRALARA KARŞI ZORUNLU AÇIKLAMA

Karalamalar ve iftiralar, DİSK’in 50 yıla yaklaşan emek ve demokrasi mücadelesiyle örülmüş duruşunu, mücadelesini etkileyemeyecektir.

18-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Sabah, Star, Takvim ve Güneş gibi gazete ve internet sitelerinde Konfederasyonumuzu karalayan gerçek dışı ve kasıtlı haberler yayımlanmıştır. “DİSK FETÖ ve PKK’yı övüp, Türkiye’yi şikâyet etti” başlıklı yalan haberlerin sosyal medya ve yerel basında da yaygın şekilde kullanılması DİSK’e, yöneticilerine ve uzmanlarına karşı bir karalama kampanyası, cadı avı başlatıldığını göstermektedir.

Bu haberleri yapanların asgari gazetecilik ilkelerinden ve ahlakından nasiplerini almadıkları ve gazetecilik değil tetikçilik yaptıkları kamuoyunun malumudur. Akıl mantık sınırlarını zorlayan haberlerin içerikleri bir yana,  bu haberler biçimiyle ilgili birçok çelişkiyi içermektedir. Herhangi bir ajans veya muhabir imzası bulunmayan haberlerin, farklı basın organlarında noktasına virgülüne hatta tercüme hatalarına kadar tıpatıp aynı olması, gazeteciliğin doğasına aykırı olduğu gibi, bu haberlerin, bir cadı avı projesi kapsamında aynı odaktan yayıldığını kanıtlamaktadır.

Söz konusu karalama ve yalan kampanyasına katılan gazetelerin arşivlerine bakıldığında Fethullah Gülen ve hareketi hakkında övgü dolu yazılara bolca rastlanacaktır.

DİSK’in arşivlerinde ise her türlü darbeye, demokrasi dışı girişimlere, nereden gelirse gelsin terör eylemlerine, bütün terör örgütlerine karşı çıktığımızı, eleştirdiğimizi gösteren belgeler bulunmaktadır.

Söz konusu haberlerde DİSK’in açıklamaları çarpıtılarak ve DİSK’in teröre ve darbeye destek verdiği gibi asılsız bir iddia ve iftira ortaya atılarak DİSK yöneticileri ve uzmanları hedef haline getirilmekte, DİSK üyesi işçiler darbeci ve terörist olarak yaftalanmak istenmektedir.

15 Temmuz darbe girişimin ardından, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, darbe girişimi açıkça kınayan açıklamalar yayınlamıştır. DİSK’in yanı sıra Türk-İş, Hak-İş ve KESK’in de üyesi olduğu, ITUC ve ETUC darbe girişimini açıkça kınarken, OHAL uygulamaları sırasında yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmişlerdir.

DİSK 15 Temmuz darbe girişimini açıkça kınamış ve demokrasiden yana tutum almıştır. Konfederasyonumuzun darbeye karşı tutumu nettir. DİSK, bunun yanında ülkenin OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesine karşıdır. DİSK, darbe girişimiyle ve FETÖ ile ilgisi olmayan akademisyenlerin, gazetecilerin ve kamu çalışanlarının açığa alınması, gözaltına alınması, tutuklanması, gazetelerin kapatılması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması gibi demokrasi dışı adımları ise eleştirmiştir. Bu açıklamaların tamamı DİSK’in resmi yayın organlarında ve web sitesinde açık bir şekilde yer almaktadır.

Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i ve çok sayıda yönetici ve üyesini teröre kurban vermiş, 12 Eylül askeri darbesinde 12 yıl boyunca faaliyetleri durdurulmuş ve başta Genel Başkanı Abdullah Baştürk olmak üzere 52 yöneticisi idamla yargılanmış, üyeleri süngü zoruyla başka konfederasyonlara geçirilmiş DİSK’in, nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun bütün terör eylemlerine, terör örgütlerine, darbelere karşı tutumu nettir. DİSK darbe ve teröre karşı tereddütsüz tutum alırken, darbe girişimi ve terör eylemleri bahane edilerek demokratik hak ve özgürlüklerin yok edilmesine ve toplumsal muhalefetin susturulmasına da sessiz kalmasını kimse beklemesin.

Söz konusu karalamalar ve iftiralar, kuruluş ilkeleri gereği, sermayeden, siyasi iktidardan ve siyasi partilerden bağımsız DİSK’in 50 yıla yaklaşan emek ve demokrasi mücadelesiyle örülmüş duruşunu, mücadelesini etkileyemeyecek olup, bu karalama ve iftira kampanyasını yürütenler hakkında gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna duyururuz.

ITUC ETUC