Image Map

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları ile ilgili açıklamalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması ile başlayan süreç ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve “Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği” açıklamaları

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ: Kışanak ve Anlı’nın Gözaltına Alınması Halk İradesine Darbedir!

OHAL süreciyle beraber çok sayıda Belediyeye kayyum atanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın 25 Ekim akşamı gözaltına alınması, Türkiye’nin geleceği ve demokrasi açısından endişe verici bir gelişmedir.

Halkın seçtiği temsilcilerin mahkeme kararı olmaksızın görevden uzaklaştırılıp yerlerine atanmış kişilerin konulmasının ardından Diyarbakır’da seçilmiş başkanların gözaltına alınması, 15 Temmuz’daki korkunç görüntülerinin ülkenin bir bölgesinde sürdürülmesi anlamını taşımaktadır.

Kimsenin kendini halkın iradesi yerine de mahkemeler yerine de koyma hakkı yoktur. Tepeden inme talimatlarla belediye başkanlarını gözaltına almak, seçilmiş kişileri suçlu ilan ederek belediyelere el koymak, açıkça halkın iradesine karşı bir darbedir.

Öte yandan bilinmelidir ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına alınması sadece Diyarbakır halkının iradesine bir darbe değildir. Bu ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.

Halkın vergileriyle alınmış silahlarla halkın iradesini gasp etmeye çalışmanın adı, 15 Temmuz akşamı da 25 Ekim akşamı da “darbe”dir.

Bugün demokratik siyasi kanalları tıkayıp çatışmayı ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirerek, kendi kişisel siyasi amaçlarını hayata geçirmek isteyenler şunu bilmelidir ki, tarih onların ülkesine ve halkına yaptığı kötülükleri asla unutmayacaktır.

Yaşananlar göstermiştir ki, kendi ikballeri için ateşe benzin dökenlerin, ülkeyi ve tüm bir bölgeyi yangın yerine çevirmek dışında planları, programları, vaatleri bulunmamaktadır. Kürt sorununda “çözüm mözüm yok” diyenlerin ve bu doğrultuda sorunu büyüten adımlar atanların tek derdi, fiili tek adam diktasını yasallaştırmaktır.

Bu toprakları kanla ve gözyaşıyla yoğurarak kendine uygun bir model yaratmaya çalışanlar bilmelidir ki, Türkiye halkları bu akıldışı gidişe mahkum değildir.

En büyük ihtiyacımız, bu hukuksuz, bu antidemokratik zihniyete karşı, tüm kutuplaştırma ve düşmanlaştırma çabalarını aşarak, demokratik bir ülkeyi inşa etmek için bir araya gelmektir. Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak geleceği, diktatörlük inşasına karşı bir arada, omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir.

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Gültan Kışanak ve Fırat Anlı Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

15 Temmuz’da darbecilerin başarılı olması halinde atılması beklenen adımlar bir süredir bizzat hükümet tarafından atılmaktadır. Tek adama dayalı faşizan iktidarının inşası için darbe girişimini fırsata çeviren AKP,  iktidarına biat etmeyen, demokrasi, barış ve özgürlük talep eden tüm kesimleri hedef alan saldırılarına her gün bir yenisini eklemektedir.

AKP iktidarının bu kapsamda muhalefeti hedef alan saldırıların son halkası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınması olmuştur.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınması, her fırsatta “mili irade”den dem vuranların seçim yoluyla yönetimine gelmeyi başaramadığı belediyelere kayyım atama politikasının geldiği son noktadır.

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında tüm toplumun ve parlamentoda yer alan, almayan tüm siyasi partilerin darbe karşıtı tutumu belirleyici olmuştur. Toplumda ve parlamentoda yaşanan bu geniş birlikteliğe rağmen Hükümet 20 Temmuz’da Olağanüstü Hal ilan etmeyi tercih etmiştir. OHAL ilanı sonrası Sayın Başbakan “Biz OHAL’i kendimize ilan ediyoruz,  vatandaşa değil” demiştir. Ancak OHAL ilanı üzerinden geçen 97 günde yaşananlara baktığımızda AKP iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek emekçilere, işçilere, toplumsal muhalefete adeta bedel ödettiği açıktır.

OHAL ilanından bugüne bir taraftan emekçilerin, toplumun kaynaklarını sermayeye-patronlara aktaran yasal düzenlemeler OHAL koşullarında rahatça hayata geçirilmiştir. Diğer taraftan OHAL ve buna dayalı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle siyasal iktidarla aynı görüşü paylaşmayan geniş bir kesim hedef tahtasına konulmuştur. Seçim yoluyla gelemediği belediyelere kayyım ataması, belediye başkanlarını gözaltına alması, tutuklaması ve bu çerçevede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarını gözaltına alması siyasal iktidarın hukuk tanımazlıkta sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Geldiğimiz noktada sürekli gerilim ve çatışma siyaseti üzerinden hareket eden, demokrasiyi sadece kendisi gibi düşünenler için hak gören, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını keyfi olarak gözaltına alan bir zihniyetin ülke demokrasisi açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğu açıktır.

Bilinmelidir ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına alınması sadece Diyarbakır halkının iradesine bir darbe değildir. Türkiye’de demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Diyarbakır halkının siyasi iradesine yönelik intikam amaçlı, halkın iradesini hiçe sayan ve demokratik muhalefeti susturmaya yönelik hedefin bir parçası olan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Demokrasiden, halk iradesinden, barıştan, emekten yana olan herkesi demokratik siyasetin tüm kanallarını kapatarak halklar arasındaki köprüleri yıkmaktan başka işe yaramayacak, bugün belediyeleri yarın tüm parlamentoyu işlevsiz hale getirecek baskı ve zora dayalı bu hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Siyasal iktidar ülkemizin içinden çıkılmayacak karanlık bir dehlize sürüklenmesine yol açabilecek her türlü anti demokratik, hukuk dışı müdahaleye,  halkın iradesine yönelik olarak gerçekleştirilen baskı ve zor uygulamasına derhal son verilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı derhal serbest bırakılmalıdır.

 DİSK-KESK-TMMOB-TTB

ITUC ETUC