Image Map

ILO ve Çalışma Bakanlığı’ndan DİSK’e ziyaret

ILO Türkiye Ofisi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak heyeti  9 Kasım 2016 tarihinde DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
ilo
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beraber uygulamaya başladığı “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi” hakkında bilgi vermek üzere DİSK’e gelen heyette bulunan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve ÇSGB Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Genel Başkan Kani Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ile görüştü.
ILO’nun önümüzdeki dönemde  işçi sendikaları, işveren örgütleri ve kamu görevlilerine yönelik olarak yürüteceği “sendikal hak ve özgürlükler” konulu eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren heyet ayrıca işçilerin gündemlerine ilişkin konularda fikir alışverişinde bulundu.
Konfederasyonumuzun işçiler 3 acil talebi kampanyası başta olmak üzere işçi sağlığı iş güvenliği OHAL’in işçiler üzerindeki etkileri gibi konular görüşüldü.
ITUC ETUC