Image Map

III. Emek Tarihi Konferansı Toplanıyor

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın bu yıl ortaklaşa düzenleyeceği emek tarihi konferansı “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” konusunu ele alacak.

İlki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu” başlığı altında gerçekleştirilen Emek Tarihi Konferansları dizisinin üçüncüsü, 28-29 Ekim 2017’de İstanbul’da “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” konusunu ele alacak.

Konferansın duyuru metni şu şekilde:

Konferansın amaçları:

  1. Türkiye’de işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadeleleri sorunsalını yeniden tarih yazıcılığının gündemine taşımak
  2. Cumhuriyet tarihini, aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden ele almak
  3. Türkiye emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede değerlendirmektir.

DİSK’in, 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle ve Cumhuriyet dönemi emek hareketleri açısından önemi nedeniyle Konferansın temel gündemlerinden birini oluşturması hedeflenmektedir.  DİSK’in kuruluş ve faaliyetlerini konu alan araştırmacıların Konferansa katılımı özellikle beklenmektedir.

İki gün sürecek Konferans boyunca, Türkiye işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadelelerinin;

  1. Ulus-devlet kuruluş/oluşum süreci, uluslararası denge ve güç mücadeleleri, etnik, mezhepsel, dinsel bölünmeler ve toplumsal cinsiyet etrafında nasıl şekillendiği
  2. Cumhuriyet tarihinin temel siyasal, sosyo-ekonomik ve ideolojik süreçlerinden nasıl etkilendiği ve bu süreçleri ne dereceye kadar belirleyebildiği tartışılacaktır.

Konferans dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların, 20 Mayıs 2017 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 – 500 kelimelik sunum özetlerini [email protected]  adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri 2017 Haziran ayı ortasında açıklanacaktır. Sunumlar, son halleriyle, 2 Ekim 2017 tarihine kadar,  [email protected]  adresine iletilmelidir.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağrıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları (yol, barınma ya da her ikisi), başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.

ITUC ETUC