Image Map

Sağlıkta şiddete, taşerona ve ihraçlara HAYIR

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle düzenlenen yürüyüşe DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı. Tünel Meydanı’nda başlayan ve Galatasaray Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşte, “Demokratik-laik bir ülkede barış ve huzur içinde hekimlik yapmak istiyoruz” pankartı ile “Sağlıkta şiddete hayır”, “Çalışırken ölmeye hayır” ve “Niteliksiz Tıp’a hayır” dövizleri taşındı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık emekçisinin yanı sıra DİSK Genel sekreteri Azru Çerkezoğlu da katıldı.

Galatasaray Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından kısa bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Demokratik bir toplumda nitelikli sağlık hizmetlerinin verilebileceğini hatırlatarak, referandumda “Hayır” diyeceklerini ifade etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise, “Son 15 yılda Tıp kuşa döndü. Gün gelecek bugünler Türkiye’de kara gün olarak anılacak. Geçtiğimiz bu zamanlar hatırlamak istemediğimiz bir tarih olarak, hep önümüze çıkacaktır” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da burada söz alarak, ilk olarak başta taşeron sağlık işçileri olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Baskıların arttığı rejimlerde beraberinde eşitsizliğin de artıracağını vurgulayan Arzu Çerkezoğlu “Eşitsizliğin olduğu yerde haksızlık olur. Demokrasiyi, anayasayı, eşitliği ve tüm hakları ortadan kaldıran bu rejime ‘Hayır’ diyoruz” şeklinde konuştu.

ITUC ETUC