Image Map

ILO Konferansı Cenevre’de toplandı

187 ülkeden işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı 106. Uluslararası Çalışma Konferansı 5-16 Haziran 2017 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu’nda Uruguay Cumhurbaşkanı Tabare Vazquez’in açılış konuşmasıyla başlayan konferansa DİSK adına Genel Başkan Kani Beko ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık katılıyor.

Yıllık olarak düzenlenen konferansta ILO’nun idari gündemlerinin yanı sıra dünya genelinde çalışma koşulları ve iş hayatının sorunları ele alınıyor. Bu yıla özel tartışma başlıkları arasında “emek göçü”, “savaş ve çatışma bölgelerinde çalışma koşulları”, “kadın işçilerin çalışma koşulları” gibi konular yer alıyor. “İşyerinde temel hakları korumak için stratejik hedefler” başlıklı hazırlıkların yanı sıra 2008 yılında yayımlanan “Adil bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet” başlıklı ILO Bildirgesi’nin uygulama alanları inceleniyor. Ayrıca ilgili komiteler mültecilere ve göçmenlere yönelik politikaların oluşturulmasında sendikaların ve işveren örgütlerinin etkisinin artırılması için görüşmeler yapıyor.

“12 Haziran Çocuk İşçilikle Mücadele Günü” kapsamında “Kriz ve Afet Dönemlerinde Çocukları Korumak” başlıklı özel bir etkinlik düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko bu kapsamda bir açıklama yaparak hükümetleri “çocuk işçiliğini durdurmaya ve savaş bölgelerinde çocukları korumaya” çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Kudret Önen, Genel Kurul’da birer konuşma yaptı. ILO Konferansı vesilesiyle Cenevre’deki Türkiye konsolosluğunda bir araya gelen Konfederasyon genel başkanları İstanbul’da yapılması planlanan ILO bölge toplantısı hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bu yıl şeffaflık ilkesi çerçevesinde konferansa özel cep telefonu ve bilgisayar uygulamaları hazırladı. Toplantılar internetten canlı yayınlanıyor ve bütün evraklar dijital olarak delegelerin erişimine sunuluyor.

“Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi’nin (Aplikasyon Komitesi) 10 Haziran 2017 tarihli oturumunda Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkeler gündeme alındı. Türkiye 135 Sayılı ILO Sözleşmesini (İşyerlerinde işçi temsilcilerinin korunması ve onlara sağlanacak kolaylıklara ilişkin sözleşme) ihlal ettiği gerekçesiyle incelendi. Toplantıda OHAL döneminde yaşanan hak ihlalleri; KHK’larla ihraç edilen kamu emekçilerinin ve kayyum atanan belediyelerde işten çıkarılan işçilerin durumu, adalete erişim hakkı ihlalleri, tutuklu sendikacılar ve grev yasakları gibi konuları gündeme geldi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko konferans kapsamında Çin (ACFTU), Rusya (FNPR), Brezilya (CUT), Almanya (DGB) , Fransa (CGT), Norveç (LO), Afganistan (UMKA), Japonya (RENGO), Güney Kore (KCTU) ve Filistin (PGFTU) ülkelerinden sendikaların heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Beko ayrıca Birleşmiş Milletler önünde düzenlenen “Brezilya işçi sınıfa” destek mitingine katıldı.

ITUC ETUC