Image Map

ÜRETİM ZORLAMASI, TAŞERON DÜZENİ ve İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TÜPRAŞ’ta yaşanan iş cinayetine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

11 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde, TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde, nafta tankında bakım yapıldığı esnada meydana gelen patlamada 4 işçi cinayete kurban giderken, 2 işçi de yaralanmıştır. DİSK olarak cinayete kurban gidenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin çökmüş olduğunu defalarca söyledik. Ama ne yazık ki esnek, taşeron ve güvencesiz çalışma biçimleri üzerinde yükselen sermaye birikim rejiminin doğası gereği iş cinayetleri durdurulamamaktadır.

Zonguldak’tan Soma’ya, Torunlar’dan TÜPRAŞ Aliağa’ya hep bu birikin rejimin özelliklerini görmekteyiz: Taşeron çalıştırma, üretim zorlaması ve işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerin yetersiz oluşu.

Cinayetlerde giden canların yarattığı travmalar tazeliğini korurken, resmi açıklamaların fıtrata, kadere, işin doğasına bağlanması, yaratılmış bu kanlı sömürü düzeninin devamını sağlamaya dönüktür. Son olarak, Aliağa’daki patlamadan sonra yapılan “üretim devam ediyor” açıklaması bu ülke açısından utanç duyulması gereken bir yaklaşımdır. Yani, işçilerin öldüğü bir yerde üretimin ve sömürünün devam etmesini dert eden bir yaklaşım, sermayenin ve onun temsilcilerinin en acımasız yüzünü bize göstermektedir.

Çalışanlar açısından yapılması gerekenler çok açıktır: İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını temel bir mücadele ve örgütlenme alanı olarak ele almak bir zorunluluktur. Sorumsuz ve utanmazca yapılan bu açıklama ve gerekçelere en iyi cevabı verecek olan, ölümleri durduracak olan işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi olacaktır.

ITUC ETUC